Kế hoạch cuộc thi em yêu lịch sử Việt Nam

Thứ bảy - 27/08/2016 00:29
KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi Em yêu Lịch sử Việt Nam cấp Thành phố năm học 2016-2017 II. Đối tượng dự thi Học sinh hiện đang học tập tại các trường THCS và THPT của TP Hà Nội. III. Nội dung Cuộc thi và sản phẩm dự thi 1. Học sinh trả lời các câu hỏi của Cuộc thi
Kế hoạch cuộc thi em yêu lịch sử Việt Nam
UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Số : 3213 /KH-SGD&ĐT
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                     Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2016
KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi Em yêu Lịch sử Việt Nam cấp Thành phố
năm học 2016-2017
 
Ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 1698/QĐ-BGDĐT về việc ban hành thể lệ Cuộc thi Em yêu Lịch sử Việt Nam và Hướng dẫn số 2539/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn tổ chức và phát động Cuộc thi Em yêu Lịch sử Việt Nam (sau đây gọi là Cuộc thi).
Thực hiện chỉ đạo của Bộ, từ năm 2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tích cực tham gia và đạt thành tích cao trong Cuộc thi. Cuộc thi thực sự có sự lan tỏa sâu rộng, tạo thêm được môi trường học tập lành mạnh, bổ ích, khuyến khích sự tìm tòi sáng tạo, động viên đông đảo học sinh tích cực tham gia.
Để phát huy những kết quả đạt được, đồng thời  phát huy những lợi thế của thủ đô văn hiến, anh hùng trong việc giáo dục văn hóa truyền thống, tư tưởng đạo đức cho các thế hệ học sinh thủ đô, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức “Cuộc thi Em yêu Lịch sử Việt Nam” năm học 2016-2017.
         I. Mục đích, yêu cầu
         - Tạo điều kiện để học sinh Thủ đô tìm hiểu lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, góp phần nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, xác định ý thức trách nhiệm của người công dân tương lai tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam phồn vinh, giàu đẹp.
        - Góp phần đa dạng hóa các hình thức học tập và tìm hiểu Lịch sử Việt Nam; tạo môi trường học tập lành mạnh bổ ích, giúp học sinh hứng thú và tâm huyết với bộ môn Lịch sử đang học trong nhà trường phổ thông.
          - Là hoạt động thiết thực chào mừng 70 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô.
        II. Đối tượng dự thi
 Học sinh hiện đang học tập tại các trường THCS và THPT của TP Hà Nội.
 III. Nội dung Cuộc thi và sản phẩm dự thi
1.     Học sinh trả lời các câu hỏi của Cuộc thi
Câu 1: Trong cuốn Việt Nam thi văn hợp tuyển của Dương Quảng Hàm ghi lại bài ca dao về 36 phố Hà Nội, có câu như sau :
Rủ nhau đi khắp Long Thành
Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai.
 Đóng vai một hướng dẫn viên du lịch em hãy giới thiệu (khoảng 2 đến 3 trang A4) về Lịch sử 36 phố phường của Thăng Long - Hà Nội.
Câu 2 : Hãy nêu tên những thắng lợi tiêu biểu của Lực lượng vũ trang Thủ đô từ khi thành lập đến nay. Cảm nhận của em về một trong những thắng lợi đó. Hãy kể một câu chuyện (nhân vật hoặc sự kiện) em biết, có liên quan đến chiến thắng đó.

Câu 3 : Bằng những kiến thức lịch sử chọn lọc, hãy khẳng định quá trình xác lập và thực thi chủ quyền một cách liên tục của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Em cần làm gì để góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
2.     Sản phẩm dự thi
- Bài trả lời các câu hỏi dự thi của thí sinh chưa được công bố (không quá 2 thí sinh cùng làm 1 bài dự thi). Các câu trả lời được trình bày ngắn gọn, viết tay hoặc đánh máy vi tính một mặt trên khổ giấy A4 (không quá 10 trang);
       - Các tư liệu, hình ảnh, video clip,… minh họa  (nếu có)  được mô tả ở Phụ lục kèm theo.
IV. Tổ chức thực hiện
Đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã ; các trường THCS và THPT thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
          1. Tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi, công bố các quy định và hướng dẫn về Cuộc thi đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh.
  2. Phát động và triển khai cuộc thi
- Đối với các phòng GD&ĐT: phát động Cuộc thi tới các trường THCS trên địa bàn. Thành lập Ban Giám khảo chấm thi vòng sơ khảo cấp quận, huyện, thị xã, chọn tối đa 60 bài dự thi/quận, huyện, thị xã có chất lượng tốt nhất gửi về Sở GD&ĐT Hà Nội để tham dự vòng chung khảo.
 - Đối với các trường THPT: phát động và triển khai Cuộc thi trong toàn thể học sinh, chủ động tổ chức chấm bài dự thi, chọn 10 bài dự thi/ trường có chất lượng tốt nhất nộp cho trường cụm trưởng THPT. Các trường cụm trưởng THPT có trách nhiệm gửi toàn bộ bài dự thi chung khảo về Sở GD&ĐT Hà Nội để tham dự vòng chung khảo Cuộc thi.
  - Để Cuộc thi đi vào thực tế, thực sự có chất lượng  và trở thành một dịp để bồi đắp thêm cho các em học sinh  lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong cuộc sống, trong học tập, trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Ban giám hiệu các nhà trường  chỉ đạo tổ/ nhóm Lịch sử nghiên cứu câu hỏi của Cuộc thi, giới thiệu  nguồn tư liệu, hướng dẫn học sinh khai thác hiệu quả, phục vụ tốt cho việc trả lời các câu hỏi của Cuộc thi. Các đơn vị cần có hình thức thi đua, khen thưởng nhằm động viên khích lệ học sinh tích cực tham gia Cuộc thi đủ về số lượng, thực về chất lượng.
 3. Thời gian cụ thể
Thời gian Nội dung công việc
29/8/2016. Phát động Cuộc thi ở các cơ sở giáo dục.
Từ 26/9 đến 15/10/2016. Nhận và chấm thi vòng sơ khảo ở các cơ sở giáo dục. 
Từ 17/10 đến
24 /10/2016
Các phòng GD&ĐT, cụm trưởng THPT nộp bài dự thi vòng chung khảo về Sở.
Từ 24/10 đến 11/11/2016  Chấm vòng chung khảo Cuộc thi
Tuần 3 tháng 11 năm 2016. Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi cấp Thành phố
 
 
 
 
4. Bài dự thi vòng chung khảo của các đơn vị gửi trực tiếp về: Phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo (23 Quang Trung - Hoàn Kiếm - Hà Nội)      
       5. Giải thưởng của Cuộc thi
 Cơ cấu giải gồm: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích; Học sinh đạt giải vòng chung khảo của Cuộc thi cấp Thành phố được khen thưởng và cấp giấy chứng nhận đạt giải của Ban tổ chức Cuộc thi Sở GD&ĐT Hà Nội. Sở Giáo dục và Đào tạo có giấy khen, phần thưởng dành cho các tập thể trường và phòng  GD&ĐT có nhiều bài dự thi đoạt giải và tổ chức, triển khai cuộc thi hiệu quả, có sức lan tỏa, động viên được đông đảo học sinh tham gia.
     V. Kinh phí
Kinh phí tổ chức Cuộc thi và khen thưởng của các cơ sở giáo dục sử dụng từ nguồn Ngân sách và các nguồn hỗ trợ hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân cho đơn vị tổ chức Cuộc thi.
 Nhận được Kế hoạch này đề nghị các phòng  GD&ĐT các quận, huyện, thị xã, các trường THPT, nghiêm túc triển khai Cuộc thi và báo cáo kết quả về Ban tổ chức Cuộc thi trước ngày 21/10/2016. Trong quá trình triển khai có gì chưa rõ, liên hệ với Bà Ngô Thị Hiền Thúy chuyên viên phòng GDTrH để được hướng dẫn thực hiện.
 
 
Nơi nhận:
- Giám đốc (để báo cáo);
- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);
- Lưu: VT, GDTrH.
       KT. GIÁM ĐỐC
        PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
                               (Đã ký)
 
                     
                           Lê Ngọc Quang
          

Tổng số điểm của bài viết là: 123 trong 35 đánh giá

Xếp hạng: 3.5 - 35 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 139 | lượt tải:49
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
H1
H2
H3
H4
H5
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây