Hướng dẫn hoạt động chuyên môn - Môn Công Nghệ

Thứ hai - 19/09/2016 23:11
HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN MÔN CÔNG NGHỆ (KTCN) CẤP THCS, NĂM HỌC 2016 – 2017 Để triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn chuyên môn bộ môn Công nghệ (KTCN) cấp THCS một số nội dung sau :
Hướng dẫn hoạt động chuyên môn - Môn Công Nghệ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
 
HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
MÔN CÔNG
NGHỆ (KTCN) CẤP THCS, NĂM HỌC 2016 – 2017
 
                   Để triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn chuyên môn bộ môn Công nghệ (KTCN)  cấp THCS một số nội dung sau :
1.Thực hiện kế hoạch giáo dục
- Tiếp tục căn cứ vào khung phân phối chương trình, chuẩn kiến thức, kỹ năng, hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể phù hợp điều kiện CSVC, đội ngũ giáo viên.. của đơn vị. Kế hoạch dạy học của Trường THCS phải được ban giám hiệu nhà trường phê duyệt và báo cáo Phòng Giáo dục Đào tạo xác nhận.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần) có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.
- Xây dựng các chủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
- Chú trọng tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện năng.
- Rà soát nội dung môn Công nghệ với các môn học khác như Vật lý, Hóa học, GDCD để xây dựng  nội dung dạy học theo hướng tích hợp, liên môn phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ.
- Đảm bảo 100% giáo viên lên lớp có giáo án mới hoặc đã bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng học sinh. Giáo án phải được soạn theo hướng thiết kế các hoạt động học tập.
- Thực hiện các qui định về hồ sơ, sổ sách chuyên môn, về số đầu điểm theo qui định và lưu đề kiểm tra viết. 
- Thực hiện nghiêm túc các văn bản về  "Hướng dẫn kiểm tra đánh giá xếp loại" của Bộ GD ĐTvà Sở GD&ĐT, cập nhật định hướng kiểm tra đánh giá theo hướng “mở” nhằm kiểm tra năng lực, phẩm chất của học sinh.
2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
Đổi mới phương pháp dạy học
Nhằm đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh cần  lưu ý
- Soạn giáo án theo hướng thiết kế các hoạt động học tập của học sinh, giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn, điều khiển các hoạt động học tập của học .
- Giáo viên cần xác định được những đơn vị kiến thức cơ bản, trọng tâm và tập trung các phương pháp, phương tiện để tổ chức có hiệu quả các hoạt động học tập của học sinh.
- Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành trong bộ môn; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù hợp với nội dung bài học.
- Tăng cường liên hệ thực tiễn để tăng tính hấp dẫn của bài giảng, giúp học sinh dễ dàng hiểu bài và thấy được kiến thức sách vở gần gũi với cuộc sống.
- Chú trọng mục tiêu giáo dục tư tưởng đạo đức, định hướng thái độ, hành vi cho học sinh về việc bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện năng.
          - Phát huy tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh bằng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực, dạy học theo hướng tích hợp, liên môn, quan tâm giáo dục theo hướng STEM ( tích hợp các môn khoa học, kỹ thuật, công nghệ và toán).    
-  Sử dụng hợp lý các thiết bị, đồ dùng dạy học.
-Tham khảo các tài liệu trên website của Bộ GDĐT (http://truonghocketnoi.edu.vn), tích cực tham gia trường học kết nối để trao đổi chuyên môn.
Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
          - Đa dạng hóa các hình thức học tập, ngoài dạy học ở trên lớp, có thể tổ chức dạy học ngoài nhà trường, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh, dạy học trực tuyến, trường học kết nối...
          - Hướng dẫn học sinh học tập ở ngoài nhà trường.
Đổi mới kiểm tra, đánh giá
Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá năng lực, phẩm chất, đánh giá quá trình học tập của học sinh,  cần chú ý :
- Chuyển từ chủ yếu đánh giá kiến thức, kỹ năng sang đánh giá năng lực của người học, năng lực vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề của thực tiễn.
- Việc đổi mới phương pháp dạy học phải gắn liền với đánh giá, ra đề và chấm bài, đảm bảo đánh giá đúng trình độ của học sinh. Kết hợp một cách hợp lý các hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp với đặc trưng bộ môn. Khuyến khích ra đề kiểm tra theo hướng mở nhằm phát huy năng lực sáng tạo của học sinh.
- Khuyến khích đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp, học sinh báo cáo kết quả thực hiện một chuyên đề, nghiên cứu khoa học, bài thuyết trình…  Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra thực hành. Các bài tập về nhà cần tăng cường tính thực tế. Điểm thực hành có thể lấy trên nhiều bài thực hành trong học kỳ.
- Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận với 4 mức độ yêu cầu: nhận biết; thông hiểu; vận dụng; vận dụng cao, đảm bảo nguyên tắc phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.
Về các kỳ thi với học sinh và giáo viên
- Thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông (Sở GD&ĐT có Hướng dẫn cụ thể ). Môn Điện dân dụng cần chú ý rèn kỹ năng lắp các mạch điện dân dụng sử dụng đèn sợi đốt.
- Thi Giáo viên dạy giỏi môn Công nghệ, cấu trúc đề thi lý thuyết như mọi năm, phần chuyên môn các giáo viên phải thực hiện việc giải các bài thi học sinh giỏi kỹ thuật.
- Đầu tháng 4/2017 thi HSG Kỹ thuật. Cần chú ý rèn luyện kỹ năng lắp các mạch điện dân dụng, vẽ hình chiếu của vật thể có các lỗ thông nhau....  Các câu hỏi lý thuyết gắn với thực tế đời sống.
 - Khuyến khích học sinh tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật theo Công văn số 1290/BGDĐT- GDTrH ngày 29/3/2016 của Bộ GDĐT. Tăng cường hình thức học tập gắn với thực tiễn thông qua Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn theo Công văn số 3844/BGDĐT- GDTrH ngày 09/8/2016.
3. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học
- Sinh họat tổ nhóm chuyên môn cần lưu ý: thống nhất nội dung các bài kiểm tra định kỳ, các bài khó trong chương trình, cách vận dụng kiến thức vào thực tế ....
- Nhóm chuyên môn phải xây dựng ít nhất một chuyên đề.Các chuyên đề dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực,  phẩm chất của học sinh  phải được thể hiện trong kế hoạch dạy học bộ môn,  thống nhất trong tổ/nhóm chuyên môn và được thông qua BGH nhà trường.
- Một số vấn đề có thể lựa chọn trong sinh hoạt chuyên môn:
  + Xây dựng ma trận đề kiểm tra, đánh giá;
  + Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu... 
  + Phương pháp tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm, dạy học theo dự án;
  + Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học.
- Về việc viết sáng kiến kinh nghiệm: Cần tập trung phân tích, cách giải quyết các nội dung khó, trừu tượng khi giảng dạy, áp dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống; xây dựng ma trận đề kiểm tra, đánh giá; xây dựng hệ thống câu hỏi trong bài dạy, bài kiểm tra để đánh giá năng lực học sinh..
4. Triển khai mô hình trường học mới Việt Nam đối với một số lớp 7 của 09 trường THCS thuộc các quận Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Long Biên, Bắc Từ Liêm và các lớp 6 theo thực tế đã đăng kí và được phê duyệt của các quận, huyện, thị xã. Tùy theo nội dung bài học và điều kiện lớp học, phải được thực hiện một cách phù hợp, linh hoạt giữa các hoạt độngviệc dạy học trong mỗi bài học và giữa các bài học trong bộ môn, đảm bảo tất cả học sinh được hoạt động học tích cực, tự lực, hiệu quả. Vận dụng sáng tạo mô hình này trong thực tiễn giảng dạy và đánh giá (theo hướng dẫn của Bộ GDĐT).
Trên đây là một số định hướng chính. Các Ông (bà) chuyên viên bộ môn căn cứ vào các văn bản quy định và tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn năm học 2016-2017 cho phù hợp.
-----------------------------------------

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 139 | lượt tải:49
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
H1
H2
H3
H4
H5
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây