Kế Hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

Thứ sáu - 16/09/2016 22:43
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017 A. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH: - Căn cứ Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; - Căn cứ quyết định số 3979/QĐ - UBND ngày 20/7/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017; - Căn cứ hướng dẫn số 3337/SGD&ĐT – GDTrH ngày 06/9/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 cấp THCS; - Căn cứ hướng dẫn số 01/HD-PGD&ĐT-THCS ngày 07/8/2016 của Phòng GD&ĐT Quốc Oai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cấp THCS năm học 2016 - 2017; - Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục và tình hình thực tế năm học 2016 - 2017 của trường THCS Kiều Phú.
Kế Hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017
UBND HUYỆN QUỐC OAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS KIỀU PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           Số 01/ KH-KP
 
 
Quốc Oai, ngày 6 tháng 9 năm 2016
 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
NĂM HỌC 2016 - 2017
A. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
            - Căn cứ Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
- Căn cứ quyết định số 3979/QĐ - UBND ngày 20/7/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017;
- Căn cứ hướng dẫn số 3337/SGD&ĐT – GDTrH ngày 06/9/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 cấp THCS;
            - Căn cứ hướng dẫn số 01/HD-PGD&ĐT-THCS ngày 07/8/2016 của Phòng GD&ĐT Quốc Oai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cấp THCS năm học 2016 - 2017;
            - Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục và tình hình thực tế năm học 2016 - 2017 của trường THCS Kiều Phú.
B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
I.Thuận lợi, ưu điểm:
+  MỘT SỐ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC 2015 - 2016
1, Công tác tuyển sinh
- Số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 2014 - 2015: 120 em
- Số học sinh tuyển vào lớp 6:   122/120; đạt tỷ lệ: 101.7%.
2. Duy trì và phát triển số lượng:
 Tổng số lớp: 12
Tổng số học sinh cuối năm học: 502 HS. So với đầu năm học: 500 HS,  tăng: 2 HS.
   Lý do: 2 HS đến + 0 HS chuyển đi + 0 HS bỏ học .
            + Tuyển sinh sớm, đúng kế hoạch, nhanh chóng biên chế ổn định  tổ chức.
            + Nắm bắt số lượng hàng ngày thường xuyên, kịp thời, giao chỉ tiêu duy trì số lượng gắn  nhiệm vụ với thi đua.
            + Thường xuyên duy trì tốt kỷ cương nề nếp và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đặc biệt tạo niềm tin, sự phấn khởi để HS tới trường nhất là qua các hoạt động  giảng dạy, phong trào thi đua  và các hoạt động tập thể.
3. Giáo dục đạo đức học sinh:
- Đại đa số học sinh ngoan, tự giác rèn luyện theo nội quy và điều lệ nhà trư­ờng, có tinh thần đoàn kết và giúp đỡ nhau, tính hư­ớng thiện tốt ( ủng hộ quỹ  Vì ngư­ời nghèo, trẻ em tàn tật...  ) 
- Không có học sinh vi phạm pháp luật và mắc phải tệ nạn xã hội phải kỷ luật.
- Kết quả đánh giá xếp loại hạnh kiểm cả năm: 100%  xếp loại hạnh kiểm tốt
4. Thực hiện chất lượng dạy và học các bộ môn văn hoá :
- Duy trì tốt kỉ cư­ơng nề nếp dạy và học , thư­ờng xuyên phát động các đợt thi đua đăng  kí giờ học tốt với h/s (11 067 giờ học tốt).
- Thực hiện đều đặn và chú trọng tính hiệu quả việc nâng cao và đổi mới trong dạy và học theo các chuyên đề nhất là đổi mới ph­ương pháp , sử dụng đồ dùng ( khai thác hiệu quả các phòng học bộ môn ) và đi sâu việc đổi mới hình thức kiểm tra h/
 - Hầu hết học sinh có động cơ và thái độ học tập đúng đắn.
            - Kết quả đánh giá xếp loại cả năm: 71,3% HS xếp loại học lực Giỏi;  28,1% xếp loại học lực khá và 0,6% xếp loại học lực TB.
Kết quả các cuộc thi của học sinh:
- Có 49 giải HSG cấp Thành phố các loại (các môn văn hóa, kỹ thuật, IJSO, giải toán bằng máy tính cầm tay, giải toán trên internet...- 1 học sinh dự thi giải toán trên internet cấp Quốc gia
Trong đó đạt: 1 giải nhất + 9 giải nhì + 20 giải ba và 19 giải KK.
- Đạt 266 giải HSG các môn, nội dung thi cấp huyện:
Trong đó đạt: 30 giải nhất + 50 giải nhì + 52 giải ba và 134 giải KK;
; Điểm bình quân các môn văn hóa được xếp thứ 1 toàn huyện.
            - Đạt 5 giải nhất cấp huyện, 2 huy chương đồng cấp Thành Phố về TDTT
5. Công tác quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng:
            - Chỉ đạo đội ngũ GV thực hiện tạo lập, sử dụng, lưu trữ đủ các loại hồ sơ theo quy định, nhất là quy định về sử dụng GA cũ và GA in.
            - BGH lập đủ các loại hồ sơ của nhà trường, đồng thời lưu trữ  trên máy tính
            -  Nhanh chóng ổn định phân công chuyên môn, xếp thời khoá biểu hợp lý; Tổ chức học tập và trao đổi việc thực hiện phân phối chương trình; Đảm bảo tất cả giáo viên dạy đủ, đúng chương trình, khi chậm đều có bố trí dạy bù kịp thời .
            - Ngay từ đầu năm học, các tổ nhóm chuyên môn đều rà soát lại yêu cầu về chuẩn kiến thức và chuẩn kỹ năng đối với từng môn khối để đề ra kế hoạch thực hiện, áp dụng trong năm học.
            - Trong từng chương, từng phần, từng bài mọi GV đều thường trực từ khâu chuẩn bị đến việc thực hiện tiết dạy theo yêu cầu mục tiêu về chuẩn kiến thức  kỹ năng.
            - Triển khai theo các hình thức tích hợp khi giảng dạy các bộ môn văn hóa (nhất là môn sinh, GDCD, ...); ngoại khóa; hoạt đông ngoài giờ; ký cam kết,...để GD bảo vệ môi trường, giáo dục ATGT, phòng chống thương tích, cháy nổ cho HS.
            - BGH có kế hoạch chi tiết và thực hiện kiểm tra nội bộ theo tuần, tháng - chú trọng kế hoạch và đề cao hình thức kiểm tra đột xuất và chuyên đề .
        Tham gia thi giáo viên dạy giỏi các cấp, kết quả:
            +Đ/C Nguyễn Văn Đoàn  (Môn Lý)- Đạt giải Nhất của Huyện; Nhì cấp TP +Đ/C Phan Trọng Minh  (GVCNG)- Đạt giải Nhất của Huyện; Nhì cấp TP         +Đ/C Đỗ Thị Tĩnh  (Môn Sinh)- Đạt giải Ba của Huyện
            +Đ/C Đỗ Thị Lan Anh  (Môn Tiếng anh)- Đạt giải Ba của Huyện
- Đội ngũ GV tích cực sử dụng các phần mền ứng dụng trong dạy học, truy cập dữ liệu, tham khảo học hỏi
- Thư viện đạt thư viện tiên tiến.
- Phát huy phòng tin học, có nhiêu máy tính nối mạng, có Wifi cho GV.
            Trong kiểm tra định kỳ sử dụng ma trận để xây dựng đề và biểu điểm đáp án.
            Bố trí kiểm tra học kì I và II chung 2 môn (văn,  toán) ở cả 4 khối, các môn còn lại GV dạy cùng khối hội ý thống nhất ra đề cho tương đương về kiến thức và KN.
            - Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại học sinh theo  hướng dẫn  TT 58
            - Tăng cường chỉ đạo dự giờ thăm lớp, rút kinh nghiệm, tích cực học tập lẫn nhau, từng đợt đi sâu vào một chủ đề cụ thể theo từng môn khối.
            - Chú trọng đến chất lượng trong công tác kiểm tra nội bộ
            -  GV tích cực thực hiện đúng các yêu cầu chỉ đạo của BGH, có nhiều cố gắng vận dụng theo hướng đổi mới để phát huy tính tích cực của HS.
            - Tổng số giờ dự của CB, GV: 588 giờ; bài dạy có sử dụng CNTT: 1986   
- Tổng số giờ thao giảng, dạy thực nghiệm: 108
            - Hầu hết số đồ dùng được trang bị  GV sử dụng khá hiệu quả.
            - Số chuyên đề của các bộ môn đã tổ chức ở các tổ CM: 12 chuyên đề
- Xây dựng quy chế thực hiện công tác thi đua của trường ( thông qua hội nghị công chức viên chức) để theo dõi phấn đấu và đánh giá .
+  MỘT SỐ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC VỀ THI ĐUA CỦA TẬP THỂ
 - Năm học 2015 – 2016 trường đạt nhiều thành tích: Trường TTSX cấp TP; Liên đội đạt Liên đội mạnh cấp TP và được TW đoàn tặng bằng khen; Công đoàn đạt vững mạnh cấp TP. Đạt nhiều giải về thi GVDG, HSG các loại; hiệu quả TS vào lớp 10 cao.
+  MỘT SỐ THUẬN LỢI KHÁC
- Nhà trường nhận được sự quan tâm của lãnh đạo HU-HĐND-UBND huyện, phòng GD&ĐT và các phòng ban chức năng của huyện Quốc Oai; Có truyền thống với vai trò là trung tâm chất lượng cao của bậc THCS của huyện.
            - Phụ huynh học sinh quan tâm, tin tưởng và nhiệt tình ủng hộ nhà trường; Sĩ số học sinh đã đáp ứng được yêu cầu theo hướng chuẩn, học sinh có ý thức tốt, có năng lực.
            - CSVC có thể đảm bảo, ổn định về cơ bản cho hoạt động học tập và giảng dạy.
            - Đội ngũ giáo viên nhiệt tình giảng dạy, tâm huyết với nghề nghiệp và luôn có tinh thần học hỏi, đổi mới. Nhiều GV tham gia bồi dưỡng HSG của huyện
II.Khó khăn, tồn tại :
            - Học sinh còn nhiều em ở xa trường ảnh hưởng nhiều đến việc học tập.
            - Phương án tuyển sinh đầu vào (xét tuyển) còn tồn tại những bất cập và hạn chế nên chưa tuyển  được học sinh theo yêu cầu đúng đặc thù chuyên môn của nhà trường.
- Đội ngũ CBQL - GV tham gia nhiều hoạt động chuyên môn của ngành do vậy nhà trường gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí hoạt động giảng dạy và bồi dưỡng của nhà trường.
            - Việc tuyển chọn đội ngũ giáo viên của nhà trường gặp nhiều khó khăn do cơ chế đặc thù dành cho nhà trường chưa có.
            - Một số mặt năm học 2015 – 2016 đạt thành tích chưa cao cần phấn đấu: số lượng giải cao thi HSG  văn hoá cấp TP, thi dạy theo chủ đề tích hợp của GV, vận dụng kiến thức liên môn của HS, việc cụ thể hoá đề án chuyển đổi thành trường CLC.
 
C/ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017
I/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc Hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề àn đổi mới CT, SGK phổ thông.  Tham mưu với cấp trên hoàn thiện đề án xây dựng trường chất lượng cao theo chỉ đạo của HU - UBND Huyện;  tham gia dự các lớp bồi dưỡng do cấp trên tổ chức, tự bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình, sách giáo khoa mới vào năm 2018 (dạy thí điểm tiếng anh lớp 6, 7);
2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động và các phong trào thi đua. Tập trung, thường xuyên cho việc giữ vững và tăng cường kỷ cương nề nếp, nâng cao chất lượng hiệu quả GD toàn diên HS ( đại trà – mũi nhọn)
3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý theo hướng  chủ động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lý.
Hiệu trưởng tiếp tục chỉ đạo tổ, nhóm,  giáo viên chủ động, linh hoạt, nghiêm túc trong việc thực hiện chương trình và thực hiện sử dụng sổ điểm điện tử; xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng của học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật..
4.  Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. Học tập, áp dụng, rút kinh nghiệm PP bàn tay nặn bột trong giảng dạy; Dạy và học theo chủ đề phát triển năng lực HS. Tăng cường các biện pháp để nâng cao chất lượng học sinh đại trà, Nhất là chất lượng học sinh giỏi. Tổ chức tốt việc quản lý điểm của học sinh, thi học sinh giỏi và xét tốt nghiệp THCS, tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2017.
5. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh trung thực, khách quan. Áp dụng và rút kinh nghiệm việc kiểm tra trắc nghiệm theo hướng trả lời có nhiều đáp án đúng khác nhau; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học và triển khai đổi mới phương pháp dạy và học gắn với đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá năng lực người học.
6. Nâng cao đạo đức, tập trung bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; quan tâm vai trò, trách nhiệm của các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Hội, Đội,  gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.
7. Phối hợp, góp phần nâng cao thực hiện về Phổ cập giáo dục và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS cho các xã trong huyện.
8. Ra sức phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn, tiêu chí của trường đạt chuẩn Quốc gia, gắn với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đẩy mạnh xây dựng, nâng cao chất lượng thư viện tiên tiến đã đạt được. Tổ chức rà soát, mua sắm bổ sung sách, thiết bị dạy học, sử dụng tối đa và có hiệu quả các đồ dùng, thiết bị phòng học bộ môn hiện có; đồng thời phát động phong trào tự làm ĐDDH.
9. Tuyệt đối chấp hành các qui định về quản lý dạy thêm, học thêm; thu chi tài chính theo qui định.
II/ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CƠ BẢN.
1.Số lượng : Duy trì sỹ số 100% với số lượng cụ thể:
 
Năm học
Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 Tổng
Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS
2015-2016 3 124 3 134 3 118 3 126 12 502
2016 - 2017 3 116 3 121 3 134 3 118 12 489
2. Danh hiệu thi đua.
a/Tập thể:   Trường tiến tiến xuất sắc cấp Thành phố + Cờ thi đua của TP
b/ Cá nhân:
Chiến sỹ thi đua cấp Thành phố: 0
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (Huyện):  4 đến 5
3/ Sáng kiến kinh nghiệm : 4 - 6 SKKN xếp loại A cấp trường dự thi cấp huyện.
4/ Học sinh :
a-     12/12 chi đội mạnh, Liên đội: Liên đội mạnh cấp Thành Phố
b-     Xếp loại học sinh :
 
 
Khối
 
Sĩ số
Hạnh kiểm Học lực
Tốt Khá TB Giỏi Khá TB
SL % SL %   SL % SL % SL %
6 116 115 99.1 1 0.9   74 63.8 40 34.5 2 1.7
7 121 120 99.2 1 0.8   78 64.5 42 34.7 1 0.8
8 134 132 98.5 2 1.5   107 79.9 25 18.6 2 1.5
9 118 118 100       95 80.5 23 19.5    
Tổng 489 485 99.2
 
4 0.8   354 72.4 130 26.6 5 1.0
 
c-     Lên lớp  : 100 %
d-     Đỗ THPT công lập : 100%
e-     Học sinh giỏi :
e.1.Học sinh giỏi cấp Thành phố:
Có 40 học sinh dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa, IJSO cấp Thành phố trong đó phấn đấu đạt: 25  học sinh giỏi cấp Thành phố trong đó: 01 giải nhất, 5 giải nhì, 9 giải ba, 10 giải KK.
           Có 15 học sinh đạt giải trong các kỳ thi KHKT, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tế, giải toán trên Internet, Olimpic tiếng anh, giải toán bằng máy tính cầm tay, …
e.2. Học sinh giỏi trong các đội tuyển mở rộng của huyện:
      - Nhất toàn đoàn.
      - Có 260 lượt học sinh đạt giải thi Olympic HSG các môn  khối 6,7,8.
      - Có 8/19 thủ khoa.
           Có 45 lượt học sinh đạt giải trong các kỳ thi KHKT, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tế, giải toán trên Internet, Olimpic tiếng anh, giải toán bằng máy tính cầm tay, …
III. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỤ THỂ.
1/ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC.
a/Giáo dục tư tưởng đạo đức học sinh .
a1. Chỉ tiêu phấn đấu.
            - Học sinh có tư tưởng, lối sống lành mạnh, có ý thức vươn lên trong hoạt động và học tập; Nề nếp tự quản của học sinh tốt; Văn hoá ứng xử trong các mối quan hệ giữa học sinh với giáo viên, học sinh với học sinh, học sinh với người lớn tuổi, học sinh với gia đình, học sinh với xã hội văn minh, phù hợp. 
            - Học sinh có phẩm chất đạo đức tốt; Không có tệ nạn xã hội trong nhà trường; Không xảy ra hiện tượng đánh nhau, trộm cắp trong trường.
           Chỉ tiêu xếp loại hạnh kiểm ( Bảng chỉ tiêu – trang 5 ).
a2. Biện pháp  thực hiện.
            - Tổ chức cho học sinh học tập và thực hiện, chấp hành nội quy của nhà trường, quy định của điều lệ trường THCS, thực hiện tốt nhiệm vụ của Đội viên theo Điều lệ Đội, nề nếp của Liên Đội đề ra.
- Giao cho Tổng phụ trách Đội chỉ đạo Liên Đội xây dựng các biện pháp để:
               + Quản lí học sinh trong giờ học, hoạt động ngoài giờ.
               + Quản lí và sử dụng đồ dùng trong lớp,giữ gìn bảo vệ cá nhân và của công.
               + Quản lí học sinh không ăn quà giữa giờ.
               + Giáo dục tính đoàn kết, kỉ luật, trung thực của học sinh.
            - Thường xuyên nắm chắc hoàn cảnh của từng học sinh, liên hệ và thông tin 2 chiều giữa gia đình và nhà trường bằng thông tin liên lạc điện thoại, thông qua GVCN lớp hoặc họp hội nghị phụ huynh.
            - Xây dựng kỷ cương, nề nếp tốt trong nhà trường tạo môi trường sư phạm lành mạnh nhằm thu hút học sinh.
            - Tổ chức thăm quan, ngoại khoá học tập chương trình địa phương nhằm giáo dục truyền thống cho học sinh, tăng cường mối quan hệ thân thiện, GD kỹ năng sống.
            - Giáo dục tư tưởng, truyền thống của nhà trường cho học sinh trong các giờ chào cờ đầu tuần với các nội dung phong phú.
            - Phối kết hợp với các đoàn thể, tạo điều kiện tốt cho tổ chức Đội hoạt động trong việc giáo dục học sinh.
            - BGH chỉ đạo việc kiểm tra và quản lý chặt chẽ sĩ số của từng lớp trong giờ học chính khoá và ngoại khoá. Chú trọng việc liên lạc thông tin với gia đình trong trường hợp học sinh nghỉ học. Quản lý và cập nhật sĩ số học sinh lưu sổ theo dõi của nhà trường.
b/ Nâng cao chất lượng văn hoá :
b1 . Chỉ tiêu phấn đấu xếp loại học lực của học sinh năm học 2016 - 2017
+ Học lực : ( Bảng chỉ tiêu – trang 5 ).           
b2 . Biện pháp
            - Thực hiện tốt nội dung chuẩn kiến thức - kỹ năng, chương trình do Hiệu trưởng đã duyệt và  các nhiệm vụ trọng tâm của ngành và nhà trường đề ra.
            - Giáo viên bộ môn căn cứ kết quả học tập năm trước hoặc tự khảo sát (khối 6 ) để đăng kí chỉ tiêu phấn đấu môn lớp mình phụ trách với tổ chuyên môn
            - 100% học sinh có đủ SGK, sách bài tập và đồ dùng học tập, thống nhất tài liệu tham khảo theo quy định về danh mục sách tham khảo.
            - Xây dựng nội quy và giám sát việc thực hiện nề nếp, ý thức học tập của học sinh.
            - Giáo viên và học sinh tham gia làm và sử dụng đồ dùng dạy học  tích cực.
            - Tổ chức tốt các nhóm học tập của học sinh. Chú trọng việc nâng cao chất lượng học sinh cuối cấp
            - Nâng cao hiệu quả trong việc chấm - chữa - trả bài cho học sinh.
- Đánh giá học sinh đúng quy chế theo Thông tư 58.
            - Cải tiến phương pháp học tập cho học sinh, xây dựng cho học sinh phương pháp tự nghiên cứu độc lập, rèn kỹ năng tư duy sáng tạo cho học sinh
            - Chú trọng chất lượng, hình thức giao bài tập về nhà cho học sinh, tránh quá tải, đảm bảo được việc rèn kĩ năng, phát huy được tính sáng tạo và độc lập của học sinh, hạn chế cách ghi nhớ thuộc lòng.
            - Hướng dẫn học sinh xây dựng phương pháp tự học.
            - Tuyên truyền vai trò, tác dụng việc đọc sách, phát huy tác dụng của tủ sách thư viện, thi đại sứ văn hoá đọc.
            - Giáo viên thường xuyên kiểm tra vở ghi, vở bài tập và chất lượng, ý thức làm bài ở nhà của học sinh.
            - Tổ chức học sinh đăng ký thi đua trong học tập  và tự rèn luyện.
            - Tổ chức hình thức thi đua khen thưởng hàng tháng .
            - Tổ chức các loại hình ngoại khoá, tham quan, thực hành.
            - Thành lập các câu lạc bộ HS yêu thích ( thơ, toán, mỹ thuật…)
            - Phối hợp, tham gia (có chọn lựa) với Tổ chức “ Chân trời mới) cho HS tiếp cận, giao lưu cùng người nước ngoài nhằm tăng khả năng phát âm, giao tiếp bằng tiếng anh.
c/ Nâng cao chất lượng học sinh giỏi:
      * Chỉ tiêu :(Phần II mục 4 điểm e và phụ lục – thứ tự 8 đến 10)
      * Biện pháp :
            - Phát động việc đọc và sử dụng có hiệu quả Tạp chí THTT,Toán Tuổi thơ 2, Văn học tuổi trẻ, sách tham khảo... nhằm phát triển phong trào giải Toán, viết văn,... rèn khả năng tự học, tự tích lũy kiến thức.
            - Tổ chức tốt các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi  các môn văn hóa, kỹ thuật, thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tế, giải toán trên Internet, giải toán bằng máy tính cầm tay,  Olympic tiếng anh, thi khoa học kỹ thuật...
            - Các tổ CM thảo luận nội dung các chuyên đề cần thiết, phân công theo sở trường của GV để bồi dưỡng cho học sinh; thường xuyên rù kinh nghiệm điều chỉnh bổ xung.
            - Tổ chức, quản lý hiệu quả việc thường xuyên giao bài, giáo viêm kiểm tra hướng dẫn, chọn lọc và tổ chức bồi dưỡng cho HS khá giỏi theo chuyên đề.
            - Tổ chức hoạt động giao lưu, học hỏi cấp cụm trường hoặc với trường điển hình ngoài huyện.
            - Xây dựng quy chế khen thưởng động viên cả thầy và trò kịp thời.
d/ Giáo dục thể chất thẩm mỹ.
d1 . Chỉ tiêu.
            - 100% học sinh có đủ sức khoẻ để hoạt động và học tập; thực hiện đồng phục các ngày trong tuần cả mùa hè và mùa đông và tham gia 2 loại hình bảo hiểm : Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể.
            - Môi trường sư phạm thể hiện:  “Xanh - Sạch - Đẹp”
d2 . Biện pháp.
            - Thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất theo quy định hiện hành về giáo dục thể chất và y tế trường học.
            - Xây dựng, thực hiện nếp TD giữa giờ của HS
            - Giáo dục vệ sinh học đường qua các môn học và chuyên đề thanh niên, chuyên đề “Vệ sinh bạn gái”.
            - Vận động học sinh tham gia bảo hiểm Y tế, học sinh nhận thức được tham gia bảo hiểm là nhân đạo, từ thiện.
            - Chú trọng đầu tư CSVC tạo điều kiện cho môi trường, cảnh quan sư phạm sạch, đẹp, gọn gàng.
            - Chỉ đạo nhân viên Y tế phục vụ chăm sóc sức khoẻ cho học sinh và giáo viên, khám bệnh định kì cho học sinh.
            - Tổ chức và tham gia các hoạt động TDTT do ngành và huyện tổ chức
            - Tổ chức tốt các hình thức trò chơi trí tuệ, trò chơi dân gian phong phú thông qua các đợt sinh hoạt tập thể.
e/ Giáo dục lao động - Hướng nghiệp - Dạy nghề.
e1 . Chỉ tiêu : 100% số học sinh: Tham gia học nghề làm vườn; hoàn thành yêu cầu, nhiệm vụ lao động giản đơn, nghiêm túc trong lao động; hiểu biết về hướng nghiệp sau cấp THCS.
e2 . Biện pháp
            - Tổ chức cho HS vệ sinh trường lớp, LĐ vệ  sinh cá nhân.
            - Giáo dục học sinh yêu lao động.
            - Giáo dục học sinh có thái độ, phương pháp đúng đắn trong việc học tập về kỹ thuật.
            - Tổ chức tốt định hướng nghề và học nghề cho học sinh khối 9.
            - Nâng cao chất lượng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh .
f/ Hoạt động ngoại khoá, tự chọn và hoạt động ngoài giờ lên lớp:
f1 . Chỉ tiêu:
      -100% học sinh tham gia học các chủ đề tự chọn,  khối 6, 7 học môn tự chọn Tin học.
      -100% số học sinh tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khoá, ngoài giờ lên lớp .
      -100% số học sinh hưởng ứng các cuộc vận động do ngành giáo dục phối hợp với các ngành chức năng phát động .
f2 . Biện pháp:
 - Hoạt động GDNGLL: Thực hiện đầy đủ các chủ đề theo quy định cho mỗi tháng, tổ chức hoạt động hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tích hợp vào HĐGDNGLL. Chú trọng phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng, xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường, kết hợp giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và xã hội.
- Hoạt động GDHN ở lớp 9: Dạy đủ thời lượng là 9 tiết/năm, một số nội dung GDHN tích hợp sang GDNGLL ở 2 chủ điểm sau đây: “Truyền thống nhà trường” - chủ điểm tháng 9; “Tiến bước lên Đoàn” - chủ điểm tháng 3.
- Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, ý thức của học sinh qua các giờ chào cờ đầu tuần.
            - Thực hiện tốt dạy học tự chọn theo văn bản hướng dẫn của các cấp về dạy học tự chọn cấp THCS năm học 2016-2017
            - Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể - tổ chức Đội xây dựng kế hoạch thực hiện tốt hoạt động ngoại khoá.
            - Chỉ đạo đội ngũ giáo viên tham khảo tài liệu và biên soạn có chất lượng các chuyên đề về hoạt động GDNGLL.
            - Thực hiện và tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, TDTT trong nhà trường.
            - Nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hình thức giờ sinh hoạt lớp. Chỉ đạo GVCN cố vấn chu đáo, cụ thể cho BCH Chi đội trong các giờ sinh hoạt để tạo hứng thú cho học sinh.
2/ XÂY DỰNG - BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ:
a/ Số liệu :
            Tổng số CB - GV : 31   ( Đảng viên : 23)
trong đó : Quản lí:  2
                 Giáo viên:  23 (HĐ huyện: 1) - Chuẩn 100% - trên chuẩn 95.7%
                 Nhân viên:  6  (Hợp đồng 68: 2)
b/ Bồi dưỡng tư tưởng chính trị, chính sách - pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ - quy định của ngành :
-Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.
- Xây dựng tập thể đoàn kết, thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện của nhà trường; gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
- Triển khai các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản quy định về chính sách – pháp luật của nhà nước một cách đầy đủ và kịp thời.
- Quán triệt và triển khai thực hiện đủ đúng các văn bản chỉ đạo về thực hiện biên chế, nhiệm vụ năm học của Bộ, UBND Thành phố, Sở , UBND Huyện và Phòng GD.
c/ Bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn
c.1/ Xây dựng đội ngũ :
            - Thực hiện tốt việc tập huấn về nội dung: Chuyên môn; Công tác tư vấn tâm lý cho học sinh; Giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật; BGH, tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và tổ chức các hoạt động của tổ chuyên môn.
            - Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên.
            - Họp chung, tổ , nhóm chuyên môn để quán triệt tinh thần, thảo luận việc điều chỉnh, sắp xếp xây dựng kế hoạch chương trình dạy học đặc biệt là kế hoạch dạy học theo hướn tích cực, dạy theo chủ đề ngay từ tháng  8 - 2016 theo tinh thần nâng cao tính chủ động của quản lí và GV nhà trường.
            - Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài dạy. Tăng cường hoạt động dự giờ thăm lớp, quan tâm bồi dưỡng giáo viên mới, trao đổi về đổi mới kiểm tra đánh giá.
-  Tham gia tích cực trao đổi thông tin trên trang Web trường học kết nối, mạnh dạn đưa hoạt động trải nghiệm tới học sinh.
- Các tổ CM ra chỉ tiêu, trao đổi, tích cực tham gia viết, vận dụng tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy (mỗi tổ ít nhất 2 đề tài)
- Tiếp tục dạy môn tiếng anh theo chương trình mới với khối 6, 7; mỗi học kỳ nhóm GV có sơ kết rút kinh nghiệm theo yêu cầu từng kỹ năng.
- Tích cực tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, đóng góp ý kiến (nếu có thể) để sẵn sàng tiếp cận cho đổi mới chương trình SGK tới đây.
- Tham khảo chương trình và SGK của dự án VNEN (Khối 6 ) chọn lọc nội dung phù hợp, ưu điểm để vận dụng thử nghiệm trong chương trình hiện hành (Mỗi tổ CM ít nhất 1 chuyên đề
- Phấn đấu và rèn luyện để đội ngũ giáo viên của nhà trường thực sự là những giáo viên có trình độ chuyên môn cao, có quyết tâm xây dựng “ thương hiệu” của nhà trường, khẳng định được vị thế và uy tín trong ngành và trong nhân dân, phát huy tốt tinh thần dân chủ và trí tuệ tập thể.    
            - Xây dựng tập thể hội đồng sư phạm  đoàn kết, tập trung dân chủ, có năng lực chuyên môn và ý thức trách nhiệm cao
              + Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.
              + Giữ gìn phẩm chất, danh dự uy tín nhà giáo: gương mẫu trước học sinh, thương yêu tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của học sinh, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường.
            - Giáo viên gương mẫu trong mọi hoạt động của nhà trường nhất là hoạt động chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên theo Điều lệ trường THCS, có tinh thần tự học, nâng cao đạo đức nhà giáo, thực hiện tốt quy chế làm việc của nhà trường.
            - Tạo điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh, được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được  chăm  sóc, bảo vệ sức khoẻ theo các chế độ, chính sách qui định đối với nhà giáo .
            - Từng bước tham mưu với các cấp lãnh đạo để tuyển chọn đội ngũ giáo viên  đảm bảo tốt về mặt chất lượng và uy tín tạo sức hút học đường đối với học sinh và phụ huynh học sinh.
            - Tạo điều kiện và động viên đội ngũ theo học các lớp  bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và chính trị.      
            - Thực hiện tốt việc đánh giá và phân loại đội ngũ thông qua việc kiểm tra chuyên đề, đột xuất, toàn diện, kết quả thao giảng, chất lượng tiết dự giờ thăm lớp và các tiêu chí khác.
c.2/ Thực hiện pháp quy chuyên môn :
            - Thực hiện đúng chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học, nhiệm vụ, kế hoạch thời gian năm học do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Sở  GD&ĐT Hà Nội ban hành.
            - Tập huấn cho toàn bộ CB, GV và nhân viên liên quan, xây dựng quy chế sử dụng và thực hiện tốt việc sử dụng sổ điểm điện tử.
            - Xây dựng quy chế sử dụng sổ điểm điện tử của trường chi tiết, rõ trách nhiệm.
            - Hệ thống hồ sơ giáo viên đầy đủ theo Điều lệ trường THCS, chất lượng tốt.
            - Xây dựng tốt kế hoạch cá nhân, kế hoạch tổ chuyên môn.    
            - Tổ chức tốt việc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi các cấp môn Toán, công nghệ, mỹ thuật và chuyên đề GD học sinh văn minh thanh lịch theo hướng dẫn đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh, sử dụng CNTT trong giảng dạy và công tác khác.
- Tiếp tục bồi dưỡng tin học cho đội ngũ giáo viên nhằm đưa công nghệ thông tin áp dụng vào trường học, sử dụng hiệu quả CNTT
c.3/ Thực hiện về kiểm tra học sinh :
- Tập trung chỉ đạo việc ra đề kiểm tra định kì và cách thức kiểm tra.
- Thực hiên nghiêm túc việc soạn ma trận theo các mức độ kiểm tra HS trước khi ra đề kiểm tra theo quy định (mức độ - nội dung – kỹ năng – cơ số điểm).
- Vận dụng yêu cầu đánh giá cả quả trình học tập học sinh để đánh giá góp ý nhận xét giúp đỡ HS.
- Áp dụng việc đổi mới kiểm tra theo hướng phát hiện, đánh giá năng lực HS, kiểm tra trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng với các mức độ khác nhau.
-  Đánh giá quá trình phấn đấu của học sinh; Bảo đảm tính công bằng, công khai đúng mức độ yêu cầu
              - BGH cố gắng chỉ đạo và bố trí thời gian dạy để các lớp trong cùng 1 khối được kiểm tra cùng 1 tiết trong tất cả các bài kiểm tra định kỳ và học kỳ.
              - Phân công giáo viên chịu trách nhiệm về hình thức, chất lượng, bảo mật của đề kiểm tra định kì của các môn trong từng khối.
              - Bộ phận vi tính, văn phòng chịu trách nhiệm hoàn toàn trong khâu in ấn, bảo mật đề kiểm tra và in ấn từ sổ điểm điện tử.
              - Các bài kiểm tra sau khi chấm, chữa, trả bài, vào điểm được lưu theo quy định.
d/ Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm :
            - GVCN là đội ngũ giáo viên quan trọng trong việc quản lý học sinh, xây dựng kỉ cương nề nếp cho học sinh; tâm huyết về nghề nghiệp, có uy tín và khách quan công bằng đối với học sinh, nắm  chắc hoàn cảnh, điều kiện gia đình và đặc điểm tâm lý của từng học sinh trong lớp .
            - GVCN quản lý tốt học sinh cả trong và ngoài giờ lên lớp; Thông tin kịp thời đến với gia đình.
            - GVCN cần nắm vững chủ trương, kế hoạch của nhà trường để giải đáp thắc mắc, là cầu nối thông tin đến với phụ huynh .
            - GVCN phải xây dựng được đội ngũ cán bộ lớp hoạt động thực sự có hiệu  quả.
            - GVCN tham mưu tốt cho BGH về các thông tin, dữ liệu về hồ sơ học sinh.
            - GVCN lớp 9C quan tâm theo dõi sát xao 1 HS dân tộc, kịp thời tham mưu báo cáo BGH về giải pháp giúp đỡ, phối hợp thường xuyên với các giáo viên bộ môn lớp mình để giáo dục kịp thời.
 3 CÔNG TÁC QUẢN LÍ :
a/ Quản lý chung :
            - Phân công nhiệm vụ trong BGH rõ ràng tạo bộ máy quản lý hoạt động thực sự hiệu quả
         + Hiệu trưởng : Phụ trách chung, tổ chủ nhiệm, tổ văn phòng, tổ Toán Lí, công tác tổ chức, tài chính - tài sản và CSVC.
         + Phó hiệu trưởng : Giúp hiệu trưởng phụ trách chuyên môn dạy và học, hoạt động đoàn thể XH, lao động và hướng nghiệp dạy nghề, tổ Văn Sử, tổ Sinh - Hóa - Địa - Ngoại ngữ .
            - Triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể của từng tháng và cả năm học .
            - Phối hợp với tổ chức Công đoàn,  chỉ đạo Đội thiếu niên hoạt động có hiệu quả, duyệt kế hoạch và giám sát thực hiện kế hoạch của các đoàn thể trong nhà trường .
-Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện đúng đắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, phù hợp với sự phát triển của xu thế xã hội hiện nay.
            - Sử dụng đội ngũ đúng người, đúng việc để phát huy hết khả năng và vai trò của đội ngũ trong các mặt hoạt động của nhà trường .
            - Xây dựng kế hoạch từng tuần, từng tháng, từng đợt thi đua, từng học kỳ chi tiết, khả thi đồng thời nghiêm túc đánh giá hiệu quả trong công việc thực hiện kế hoạch đó.  
            - Thường xuyên động viên đội ngũ, lắng nghe ý kiến của giáo viên để nâng cao năng lực quản lý .
            - Tham mưu để từng bước thực hiện đề án xây dựng trường công lấp chất lượng cao giai đoạn 2015 - 2020 theo sự chỉ đạo của Huyện Ủy và UBND Huyên.
            - Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng đảm bảo dự ít nhất 1.5 tiết dạy/giáo viên; thực hiện đúng quy định về định mức dạy: Hiệu trưởng dạy đủ 2 tiết/tuần; Phó hiệu trưởng dạy đủ 4 tiết/tuần;
- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, nhân viên thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc 40 giờ/tuần để quản lý và chỉ đạo sâu sát việc dạy và học;
- Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ cho giáo viên, số tiết được thực hiện theo Thông tư 28/2009/TT-BGD&ĐT về việc ban hành chế độ làm việc đối với giáo viên.
- Quản lý chặt chẽ việc sử dụng giáo án in và giáo án cũ, GV không được sử dụng giáo án in, giáo án cũ khi chưa đủ điều kiện.
b/ Quản lý công tác kiểm tra nội bộ :
            - Triển khai, thông báo các công văn, chỉ thị của ngành về qui chế chuyên môn, chương trình, biên chế, nhiệm vụ năm học .
            - Thực hiện đổi mới quản lý giáo dục phổ thông, tăng cường quản lý việc thực hiện CTGDPT theo hướng tinh giản đã quy định. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện biên chế năm học, kiểm tra đột xuất các hoạt động chuyên môn, kiểm tra chuyên đề. Có kế hoạch và thực hiện thường xuyên việc kiểm tra giáo viên.
- Trường xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, tổ chức kiểm tra toàn diện tối thiểu 1/3 số giáo viên, tăng cường các loại hình kiểm tra, đặc biệt là việc thực hiện quy chế chuyên môn.
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để  kiểm tra các hoạt động của lớp, của giáo viên.
            - Chỉ đạo các tổ chuyên môn kiểm tra việc thực hiện chương trình của tổ viên.
            - Kiểm duyệt kế hoạch cá nhân, kế hoạch tổ chuyên môn và đoàn thể .
            - Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện pháp quy, tiến độ cho điểm, đánh giá , xếp loại học sinh của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm chặt chẽ .
            - Thường xuyên kiểm tra nề nếp thực hiện pháp qui chuyên môn.                        .
            - Tạo điều kiên để phát huy tốt vai trò của ban thanh tra nhân dân thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường.
c/Quản lí hồ sơ:
            - Quản lí hồ sơ bằng hệ thống máy tính trong việc quản lí nhân sự, chuyên môn, quản lí học sinh, điểm của học sinh từng lớp.
            - Quản lí hệ thống văn bản, công văn đi đến qua sổ lưu trữ công văn.
            - Quản lí, lưu trữ hồ sơ sổ sách chu đáo.
            - Quản lí tốt việc sử dụng đồ dùng dạy học thông qua hệ thống sổ sách, danh mục thiết bị.
            - Quản lí tốt sổ đăng bộ, hồ sơ thi đua khen thưởng - kỉ luật, sổ vàng truyền thống, hồ sơ kiểm tra giáo viên.
            - Phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên của tổ văn phòng về quản lý hố sơ.
d/Quản lí học thêm, dạy thêm.
            - Tăng cường quản lí việc dạy thêm- học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quy định DTHT trên địa bàn thành phố Hà Nội và các công văn chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.
            - Thường xuyên kiểm tra, dự giờ đột xuất dạy thêm để nắm bắt nội dung, chương trình dạy thêm.
            - Quản lí tốt học sinh, chương trình dạy thêm.
            + Có biện pháp chặt chẽ quản lí học sinh trong các buổi dạy thêm, thực hiện chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi.
            + Thống nhất chương trình, nội dung bồi dưỡng trong từng khối để đảm bảo tính hệ thống.
            - Quán triệt, tổ chức cho giáo viên ký cam kết thực hiện dạy thêm ngoài nhà trường theo đúng quy định. Theo dõi, thu thập thông tin, nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời nếu có giáo viên liên quan.
e/ Quản lí tài chính, tài sản.
            - Có đầy đủ hệ thống hồ sơ sổ sách kế toán.
            - Thực hiện thu chi theo luật ngân sách và chế độ kế toán hiện hành.
            - Có đầy đủ hệ thống hồ sơ sách về danh mục tài sản cố định trong nhà trường.
            - Đảm bảo việc kiểm tra, kê biên tài sản nhà trường ít nhất 1 lần /1năm.
            - Đảm bảo ngân sách, đời sống cho đội ngũ quản lí, GV-CBCNV.
            - Quản lí tốt các loại quĩ trong nhà trường.
            - Thực hiện đúng hướng dẫn của cấp trên về thực hiện các khoản thu.
g/Chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng.
            - Xây dựng kế hoạch các phong trào thi đua trong nhà trường.
            - Có phát động và sơ, tổng kết các phong trào thi đua.
            - Nắm chắc hoàn cảnh của giáo viên, học sinh để động viên kịp thời trong phong trào thi đua.
            - Kết hợp với hội  cha mẹ học sinh toàn trường nhằm khen thưởng kịp thời giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc.
            - Chỉ đạo Liên Đội tổ chức tốt và khen thưởng học sinh có thành tích trong các đợt thi đua về điểm số hàng tháng, các kì thi  trong học tập và các kỳ thi khác trong các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp và hoạt động tập thể.
            - Kết hợp với Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện sâu rộng, hiệu quả các cuộc vận động  "Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm""Nhà trường văn hoá-Nhà giáo mẫu mực-Học sinh thanh lịch"
            - Động viên đội ngũ giáo viên tham gia viết SKKN có hiệu quả cao.
            - Trong công tác thi đua của giáo viên gắn liền với việc đánh giá phân loại đội ngũ nhằm hoàn thiện, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên để đáp ứng được với yêu cầu của dạng hình mới.  
            - Công tác thi đua gắn với chỉ tiêu trong hướng dẫn nhiệm vụ năm học .
            - Công tác thi đua khen thưởng gắn phong trào thi đua dạy tốt và học tốt .
            - Động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên đăng ký các danh hiệu thi đua và tham gia thi giáo viên giỏi các cấp.
            - Xây dựng quy chế khen thưởng trong quy chế làm việc của nhà trường hợp lí, đảm bảo động viên kịp thời cho các CBGV, học sinh có thành tích  xuất sắc.
h/ Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các kỳ thi, kiểm tra :
            - Chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ của học sinh và các lần kiểm tra – khảo sát của Phòng và Sở GD
            - Động viên giáo viên tham dự kì thi GV dạy giỏi cấp huyện, cấp Thành phố đạt kết quả cao.
            - Bồi dưỡng học sinh giỏi thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện, cấp Thành phố đạt kết quả tốt
            - Thực hiện tốt kỳ thi nghề phổ thông.
4/ XÂY DỰNG CSVC:
            - Bố trí đầy đủ bàn ghế, thiết bị trong các phòng học, phòng bộ môn, tiếp nhận và đưa vào sử dụng phòng học NN mới do Sở đầu tư.
            - Tận dụng tối đa, hiệu quả điều kiện CSVC hiện có cho mọi hoạt động.
            - Mua sắm bổ sung trang thiết bị đồ dung dạy học đủ cho dạy và học
            - Cải tạo hệ thống điện trong các phòng học .
            - Quản lý và sử dụng tốt thiết bị dạy học, các phòng học bộ môn.
            -  Phát huy tốt CSVC của trường đạt chuẩn quốc gia, thư viện tiên tiến.
                - Giáo dục học sinh trong việc sử dụng, bảo vệ cơ sở vật chất.
                - Tham mưu kịp thời với huyện về dự án làm phòng căng tin, bàn bạc thống nhất, triền khai sử dụng hiệu quả phục vụ nhu cầu cần thiết cho thầy và trò.
- Đề suất chuyển khu WC giáo viên, nâng cấp khu WC học sinh,
- Đầu tư chậu hoa cây cảnh, biển hiệu pano trang trí khung cảnh sân trường
5/CÁC CÔNG TÁC KHÁC:
a/Phổ cập giáo dục, xây dựng trường chuẩn QG, kiểm định chất lượng..
Phối kết hợp với các trường THCS trong toàn huyện làm tốt công tác phổ cập giáo dục THCS
Định kỳ rà soát, đối chiếu với các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia, thường xuyên, kịp thời đưa giải pháp để duy trì, cải thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.
Liên tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, thực chất các yêu cầu nhiệm vụ cho việc kiểm định chất lượng GD; Cuối năm học có tự đánh giá theo yêu cầu, lưu trữ và sắp xếp hồ sơ đầy đủ, khoa học.
b/ Xã hội hoá giáo dục
            - Phối kết hợp với các ban ngành trong huyện nhằm giáo dục học sinh toàn diện
            - Phối kết hợp chặt chẽ với các địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập.
            - Phát huy vai trò của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc tổ chức cho học sinh tự rèn luyện; Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng để thực hiện tốt công tác giáo dục học sinh:
- Tham mưu với các cấp, các ngành để cải thiện xây dựng CSVC nhằm từng bước đáp ứng với yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục.
            - Phối kết hợp với gia đình xác định rõ vị trí quan trọng của môi trường gia đình trong việc giáo dục con cái
            - Vận động gia đình đầu tư về CSVC, chăm sóc về tinh thần, sức khoẻ cho HS
            - Thường xuyên phối hợp với hội cha mẹ học sinh trong việc thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội
            - Huy động mọi lực lượng của cộng đồng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh.
            - Tiếp tục thực hiện về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, theo đó nhà trường thực hiện 3 công khai để người học và xã hội giám sát, đánh giá:
    + Công khai  kết quả chất lượng đào tạo;
    + Công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên;
    + Công khai thu, chi tài chính.
- Thực hiện tốt dân chủ hoá trong trường học.
   + Dân chủ trong  học sinh
   + Dân chủ trong hội đồng sư phạm
   + Dân chủ giữa nhà trường và hội cha mẹ học sinh
            - Thực hiện tốt quy chế làm việc của giáo viên, luật lao động
c/ Thông tin, báo cáo.
-         Trong trường mọi thông tin báo cáo phải kịp thời, đầy đủ, chính xác; quy trình thông suốt từ GV, NV -> tổ trưởng -> BGH.
-         Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi công việc.
-         Tổ văn phòng và BGH đảm bảo lưu trữ thông tin, báo cáo đủ, đúng, kịp thởi với PGD và các cơ quan liên quan
 
E. KẾ HOẠCH THEO THÁNG TRONG NĂM HỌC 2016-2017
* Tháng 8/2016
- Tập trung Giáo viên;  
- Bồi dưỡng lí luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL và giáo viên.
- Xây dựng dự thảo kế hoạch nhiệm vụ, quy chế làm việc năm học  2016-2017
- Sửa chữa cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới
- Chuẩn bị tích cực cho khai giảng năm học mới
 - Phân công chuyên môn, rà soát điều kiện cho việc sử dụng giáo án in, cũ của giáo viên. Phát động HS thi KHKT của học sinh
 - Hoàn thiện hệ thống hồ sơ, sổ sách. Họp CMHS đầu năm.
 - Bắt đầu học kỳ I từ 15/8/2016
           - Ổn định công tác tổ chức, nâng cao ý thức chuyên môn, nề nếp chuyên môn
           - Thực hiện đúng phân phối chương trình, quy định của ngành và nội quy của nhà trường.
Trọng tâm:    Chuẩn bị điều kiện CSVC, thực hiện dạy và học từ 15/8 và khai giảng
* Tháng 9/2016
- Khai giảng năm học 2016-2017: Ngày 05/09/2016, thực hiện tuần sinh hoạt TT.
          - Hoàn thành xây dựng kế hoạch nhà trường và quy chế làm việc, quy chế sử dụng sổ điểm điện tử. Duyệt kế hoạch của tổ chuyên môn, các đoàn thể
            - Triển khai các cuộc vận động và tổ chức ký cam kết của CB, GV, NV và HS trong toàn trường về phòng chống ma túy, tội phạm, phòng chống dịch bệnh, thực hiện an toàn giao thông….
- Hoàn thiện, nộp PGD KH dạy học và hồ sơ dạy thêm, học thêm, KQ dạy nghề.
- Phát động thi: Tìm hiểu 70 năm truyền thống LLVT thủ đô và Em yêu lịch sử Việt Nam
            - Dạy chuyên đề, tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho học sinh.
           - Phát động thi đua đến 20-11. Thi GVDG chuyên đề “Văn minh – Thanh lịch” cấp trường, huyện
 - Kiểm tra thực hiện nề nếp của giáo viên và học sinh
 - Kiện toàn tổ chức các Chi đội, Liên đội.
 - Tổ chức hội nghị Viên chức đầu năm học 2016-2017.
  - Giao chỉ tiêu chất lượng cho giáo viên trên cơ sở chất lượng năm trước.
  - Tham dự các lớp bồi dưỡng do PGD tổ chức.
  - Hoàn thiện các báo cáo đầu năm , nộp cấp trên.
  - Lập kế hoạch, phát động cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học; cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh. Thi chạy việt dã cấp huyện, giai điệu tuổi hồng.
Trọng tâm: 
                    + Hoàn thành KH các loại. Xây dựng nề nếp HĐ của giáo viên và học sinh
                    + Kiện toàn tổ chức Đội. Tổ chức hội nghị viên chức
* Tháng 10/2016
- Thi giáo viên dạy giỏi môn Toán, công nghệ, AN, MT cấp trường;
- Bồi dưỡng đội tuyển HSG lớp 9; XD kế hoạch bồi dưỡng HSG khối 6,7,8
- Tổ chức chuyên đề các bộ môn về chuẩn  KT - KN, đổi mới KT.
            - Dạy thêm các khối lớp theo kế hoạch và quy định hiện hành.
 - Kiểm tra nề nếp pháp qui chuyên môn
 - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho HS
- Hoàn thành thi cấp trường và tham gia dự thi KHKT cấp huyện
- Hoàn thiện danh sách đăng kí thi đua, nộp đăng ký thi đua cho cấp trên.
- Thăm lớp dự giờ kiểm tra toàn diện 2 Giáo viên
- Thao giảng đợt thi đua 20/11
Trọng tâm  -   Chỉ đạo thi giáo viên dạy giỏi, thao giảng.
* Tháng 11/2016:
-  Dự thi GVDG môn toán, công nghệ, nhác, hoạ cấp huyện;
- Thẩm định sản phẩm thi dạy học theo chủ đề tích hợp; cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh, nộp về Phòng.
- Tổ chức thao giảng, hội giảng;
- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.
- Sơ kết thi đua đợt 1, phát động thi đua đợt 2.
- Tổ chức hoạt động kỷ niệm 20 -11
- Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện và cấp trường.
- Thi giai điệu tuổi hồng cấp trường, huyện.
- Dụ thi KHKT cấp huyện.
- Chuẩn bị cho kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học của PGD.
- Bồi dưỡng, chọn, gửi DS học sinh dự thi HSG sinh, sử, địa, GDCDv lớp 9
Trọng tâm:   Phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11
* Tháng 12/2016
- Thực hiện thi đua chào mừng ngày 22/12.
- Phát động tháng cao điểm phòng chống AIDS, ma túy
- Kiểm tra nề nếp Giáo viên và học sinh
- Tập hợp, nộp sản phẩm dạy theo chủ đề tích hợp, vận dụng kiến thức liên môn; đề cương KNSK về PGD
- Hoàn thành, nộp PGD dữ liệu thi nghề
- Lập kế hoạch, bồi dưỡng  thi giải toán bằng máy tính cầm tay cấp trường
- Tập trung ôn tập kiến thức kì I, kiểm tra học kì I.
- Thẩm định tiết dạy đối với GV đăng ký CSTĐ cơ sở.
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi Thành phố.
- Tổ chức các chuyên đề .
         - Tập trung chỉ đạo việc thực hiện chương trình HKI, kiểm tra và đánh giá học sinh đúng quy chế và đúng tiến độ.
- Sơ kết kỳ I - Kết thúc chương trình học kỳ I ngày 24/12/2016
- Họp CMHS sau HK1
Trọng tâm:   + Bồi dưỡng học sinh giỏi thi cấp Thành phố.
                        + Ôn tập, KT, sơ kết học kì I
* Tháng 1/2017
- Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp . Thi giải toán trên Internet cấp trường.
- Dự thi HSG môn kỹ thuật lớp 9, giải toán bằng MTCT cấp huyện;
-  Thi nghề phổ thông
- Bắt đầu học kỳ II ngày  27 /12/2016
           - Rà soát, đánh giá học sinh các lớp học thêm.
- Phát động thi đua tới 26-3
- Hoạt động ngoại khoá theo chủ điểm.
- Tham dự kiểm tra tin học với GV đăng ký CSTĐ cơ sở
- Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Thành phố và cấp huyện.
- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên
Trọng tâm:   + Ổn định nề nếp kì II, ôn luyện HSG, thi nghề. Kiểm tra giáo viên
* Tháng 2/2017
- Tập trung chỉ đạo việc thực  hiện chương trình HKII.
           - Tiến hành chốt đội tuyển Khối 6,7,8.
- Tiếp tục kiểm tra nề nếp Giáo viên
- Nghỉ tết Nguyên Đán.
- Tiếp tục kiểm tra chuyên đề giáo viên.
- Bồi dưỡng HSG dự thi cấp TP;
- Thi chọn học sinh giỏi IJSO cấp huyện.
- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2016-2017.
Trọng tâm:   + Bồi dưỡng học sinh thi đội tuyển cấp huyện
* Tháng 3/2017
- Bồi dưỡng các đội tuyển K8, HS dự thi Olympic HSG khối 6,7. Nộp đăng ký dự thi cấp huyện
- Tổ chức hoạt động kỷ niệm 8-3, 26-3, hoạt động tháng Thanh niên.
- Tham dự thi Giáo viên dạy giỏi  cấp thành phố nếu có
- Kiểm tra Giáo viên
- Đăng ký bổ sung ( nếu có) và viết SKKN
- Thi giải toán trên Internet cấp Huyện, cấp TP
- Thi học sinh giỏi các môn văn hóa, IJSO ( lớp 9) cấp TP
Trọng tâm:   + Hoạt động thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn
+ Bồi dưỡng các đội tuyển, dự thi học sinh giỏi cấp TP
 * Tháng 4/2017
- Kiểm tra học kỳ II đối với học sinh lớp 9 (tuần 4).
         - Thi HSG kỹ thuật cấp TP; Tiến hành bồi dưỡng giai đoạn nước rút các đội tuyển HSG  các đội dự thi Olympic HSG khối 6,7,8; Tham gia dự thi cấp huyện.
         - Rà soát việc thực hiện chương trình học kì II đúng tiến độ.
- Thanh kiểm tra các chế độ thu chi. Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên
- Viết  và hoàn thành SKKN.
- Kiểm tra hoc kỳ II
Trọng tâm:   + Dạy bồi dưỡng các đội tuyển và thi HSG  cấp huyện đạt kết quả cao.
                      + Thực hiện đúng tiến độ chương trình, tiến độ điểm học kì II.
* Tháng 5/2017
 - Hoàn thành chương trình năm học: 15/5/2017 ;  Kết thúc năm học  25/5/2017
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh lớp 9, hoàn thiện hồ sơ xét Tốt nghiệp.
- Duyệt Sáng kiến kinh nghiệm, nộp PGD
- Tổng kết xếp loại học sinh, hoàn thành nhập điểm và xếp loại theo phần mềm  quản lý HS ( Khối 9 trước 10/5; khối khác trước 25/5/2016)
- Xét tốt nghiệp THCS, rà soát dữ liệu và hồ sơ tuyển sinh 10
 - Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn GV và đánh giá xếp loại cán bộ công chức;
- Tổng kết thi đua, phát thưởng cho học sinh tiêu biểu cuối năm.
- Thu, xét SKKN, xét và hoàn thiện hồ sơ thi đua
- Họp CMHS cuối năm học
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2017 - 2018
Trọng tâm:   + Sơ kết thi đua và duyệt SKKN
            + Tổng kết đánh giá học sinh và bồi dưỡng học sinh khối 9.    
            + Xét Tốt nghiệp THCS
* Tháng 6/20117
          - Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh 10
- Hoàn thiện công tác điều tra tuyển sinh lớp 6 năm học 2017 - 2018
- Giải quyết nghỉ phép năm học
- Triển khai kế hoạch hoạt động hè năm 2017
* Tháng 7/2017
         - Tuyển sinh chính thức lớp 6 năm học 2017 - 2018
- Tổ chức hoạt động hè theo kế hoạch.
- Chuẩn bị CSVC cho năm học 2017 - 2018
 
                                                                   HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
                                                                                       Đào Hoàng Hà
 
 
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CỦA PHÒNG GD&ĐT QUỐC OAI
 
 
 
MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN NĂM HỌC 2016-2017
TRƯỜNG THCS KIỀU PHÚ
(PHẦN PHỤ LỤC)
Tổng số CB,GV,NV: 31, trong đó GV (cả TPT): 23; NV: 6 (HĐ68-2); Số lớp: 12; Số học sinh: 489
                     
TT NỘI DUNG CÁC TIÊU CHÍ, TỔ CHUYÊN MÔN KẾ HOẠCH
2015-2016
THỰC HIỆN
2015-2016
KẾ HOẠCH
2016-2017
ĐƠN VỊ
TÍNH
C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2
1 Tuyển sinh lớp 6(SL-%) 120 100 122 101.7 120 100 SL %
2 Bỏ học (SL-%) Trong năm học             SL %
Trong hè 2015             SL %
3 Hạnh kiểm Tốt 495 99,0 502 100.0 489 99.2 SL %
(SL-%) Khá 5 1,0     4 0.8 SL %
  TB             SL %
  Yếu             SL %
4 Học lực Giỏi 350 70,0 358 71.3 354 72.4 SL %
(SL-%) Khá 144 28,8 141 28.1 130 26.6 SL %
  TB 6 1.20 3 0.6 5 1.0 SL %
  Yếu             SL %
  Kém             SL %
5 Lưu ban (SL, %) 0 0% 0 0% 0 0% SL %
6 Tốt nghiệp lớp 9 (SL-%) 126 100 126 100.0 118 100 SL %
7 Tuyển sinh
 vào 10
(ĐBQ-XT) 
Điểm BQ môn Văn 7,8 1 7.3 1 7.5 1 ĐBQ XT
Điểm BQ môn Toán 8 1 7.97 1 8 1 ĐBQ XT
Điểm BQ Văn+Toán 15,8 1 15.2 1 15.5 1 ĐBQ XT
8 KT chọn ĐTMR  Số HS vào đội tuyển MR(SL) 60   46+12   60   SL  
Xếp thứ chung toàn đoàn 15 1 16.9 1 16 1 BQ XT
9 HSG thành phố VH-KT lớp 9 (SL-XT)   25 1 24+13 1 25 1 SL XT
10 Thi KHKT  Cấp huyện (SL-XT) 4 2 6 1 6 1 SL XT
Cấp TP (SL-XT) 2 2 4 1 3 1 SL XT
11 Thi liên môn
học sinh
Cấp huyện (SL-XT) 20 1 20 3 15 1 SL XT
Cấp TP (SL-XT) 7 1     5 1 SL XT
12 Thi GV
dạy giỏi
Cấp trường (SL-%) 7 28,0 18 72.0 8 32% SL %
Cấp huyện (SL- XT) 3 2 4 1 3 2 SL XT
Cấp TP (SL-XT) 2 2 2 1 2 2 SL XT
13 Thi DH theo chủ đề TH Cấp huyện (SL-XT) 6 1 2 16 6 1 SL XT
Cấp TP (SL-XT) 4 1     4 1 SL XT
14 KT nội bộ
của trường
Toàn diện(SL-%) 8 33.3 8 32 8 33.3 SL %
Đột xuất (S.lượt-BQ/GV) 75 3 83 3.32     S.lượt BQ
Định kỳ (S.lượt-BQ/GV) 250 10,0 271 10.8     S.lượt BQ
15 Dự giờ  H.Trưởng (S.tiết-BQ/GV) 25 1 28 1.1 35 1.5 S.tiết BQ
Phó HT  (S.tiết-BQ/GV) 25 1 34 1.3 35 1.5 S.tiết BQ
              S.tiết BQ
TT tổ VS  (S.tiết-BQ/tổ viên) 24 4 26 5.2 24 4 S.tiết BQ
TT tổ TL  (S.tiết-BQ/tổ viên) 24 4 22 4.4 20 4 S.tiết BQ
TT tổ SHĐ  (S.tiết-BQ/tổ viên) 40 4 40 4.4 40 4 S.tiết BQ
              S.tiết BQ
GV (SL-BQ số tiết/năm) 396 18 438 19.9 396 18 SL BQ
16 Thao giảng,
Hội giảng,
dạy thể nghiệm
Tổ VS (SL-BQ/TV) 28 4 26 3.7 28 4 SL BQ
Tổ TL (SL-BQ/TV) 28 4 32 4.6 24 4 SL BQ
Tổ SHĐ (SL-BQ/TV) 44 4 48 4.4 40 4 SL BQ
              SL BQ
17 Chuyên đề
hiệu quả 
Tổ VS  2   4   2   SL  
Tổ TL  2   2   2   SL  
Tổ SHĐ  3   6   3   SL  
              SL  
18  Bài giảng
có ứng dụng CNTT 
Tổ VS (SL-BQ/TV) 28 4 26 4.33 30 5 SL BQ
Tổ TL (SL-BQ/TV) 56 8 70 70 70 10 SL BQ
Tổ SHĐ (SL-BQ/TV) 220 20 805 73.2 500 50 SL BQ
              SL BQ
19 Thư viện (đạt chuẩn hoặc tiên tiến, XS) TT   TT   TT      
20 XD trường
đạt chuẩn
quốc gia
 (đạt – chưa đạt)
a. Tổ chức và QL nhà trường Đ   Đ   Đ   Đ  
b. CBQL, GV, NV Đ   Đ   Đ   Đ  
c. Chất lượng giáo dục Đ   Đ   Đ   Đ  
d. Tài chính, CSVC, thiết bị Đ   Đ   Đ   Đ  
e. Quan hệ NT-GĐ-XH Đ   Đ   Đ   Đ  
21 Xây dựng THTT-HSTC (Đ, CĐ) Đ   Đ   Đ   Đ  
22 Thi đua Danh hiệu trường XS   XS   XS   LĐTT  
Đạt LĐTT (SL-%) 33 92,0 29 90.6 29 90.6 SL %
Đạt CSTĐ cơ sở (SL-%) 5 16.7 4 12.5 4 12.5 SL %
Đạt CSTĐ cấp TP (SL)             SL  
23 Đoàn thể (Liên Đội) Mạnh cấp TP+TW đoàn tặng bằng khen  Mạnh cấp TP+TW đoàn tặng bằng khen  Mạnh cấp TP+TW đoàn tặng bằng khen     
24 Nội dung khác TDTT TT cấp TP TT cấp TP TT cấp TP    
Từ thiện, chức thập đỏ Tốt Tốt Tốt    
Y tế học đường Tốt Tốt Tốt    
                     
      Quốc Oai, ngày 06 tháng 9 năm 2016
NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 140 | lượt tải:49
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
H1
H2
H3
H4
H5
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây