Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Thứ ba - 09/10/2018 03:53
- Căn cứ Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
- Căn cứ quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2018-2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Căn cứ hướng dẫn số 3630/SGD&ĐT-GDTrH ngày 29/8/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp THCS;
- Căn cứ Đề án số 122/ĐA-UBND ngày 05/12/2016 của UBND huyện Quốc Oai về nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016 – 2020;
- Căn cứ hướng dẫn số 02/HD-PGD&ĐT-THCS ngày 30/8/2018 của Phòng GD&ĐT Quốc Oai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 cấp THCS;
- Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018;
- Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục và tình hình thực tế năm học 2018-2019;
Trường THCS Kiều Phú xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019.
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019
UBND HUYỆN QUỐC OAI
TRƯỜNG THCS KIỀU PHÚ
 
 

Số 01/ KH-KP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Quốc Oai, ngày 15 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
NĂM HỌC 2018 - 2019
A. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
- Căn cứ Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
- Căn cứ quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2018-2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Căn cứ hướng dẫn số 3630/SGD&ĐT-GDTrH ngày 29/8/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp THCS;
- Căn cứ Đề án số 122/ĐA-UBND ngày 05/12/2016 của UBND huyện Quốc Oai về nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016 – 2020;
- Căn cứ hướng dẫn số 02/HD-PGD&ĐT-THCS ngày 30/8/2018 của Phòng GD&ĐT Quốc Oai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 cấp THCS;
- Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018;
- Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục và tình hình thực tế năm học 2018-2019;
Trường THCS Kiều Phú xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019.
B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
I.THUẬN LỢI:  KẾT QUẢ NĂM HỌC 2017 - 2018
1. Công tác tuyển sinh
- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6: 105/ 3 lớp.
- Số học sinh tuyển vào lớp 6:   108/105; đạt tỷ lệ: 103%.
2. Duy trì và phát triển số lượng:
Tổng số lớp: 12
Tổng số học sinh cuối năm học: 499 HS. So với đầu năm học: 491 HS,  tăng: 8 HS.
   Lý do: 11 HS đến; 03 HS chuyển đi.
+ Tuyển sinh đúng kế hoạch, nhanh chóng biên chế ổn định  tổ chức.
+ Nắm bắt số lượng hàng ngày thường xuyên, kịp thời, giao chỉ tiêu duy trì số lượng gắn nhiệm vụ với thi đua.
+ Thường xuyên duy trì tốt kỷ cương nề nếp và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đặc biệt tạo niềm tin, sự phấn khởi để HS tới trường nhất là qua các hoạt động  giảng dạy, phong trào thi đua và các hoạt động tập thể.
3. Giáo dục đạo đức học sinh:
- Đại đa số học sinh ngoan, tự giác rèn luyện theo nội quy và điều lệ nhà trư­ờng, có tinh thần đoàn kết và giúp đỡ nhau, tính hư­ớng thiện tốt (ủng hộ quỹ Vì ngư­ời nghèo, trẻ em tàn tật, xây dựng Quỹ Tết vì bạn nghèo ...) 
- Không có học sinh vi phạm kỷ luật, pháp luật và mắc phải tệ nạn xã hội. Phát huy tốt tinh thần “Nhặt được của rơi, trả người đánh mất”.
- Xây dựng cảnh quan, môi trường sư phạm “Xanh – Sạch – Đẹp”.
4. Công tác quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học các bộ môn văn hoá:
- Thực hiện nghiêm túc công văn Hướng dẫn của PGD&ĐT về thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cấp THCS năm học 2017 - 2018, thực hiện chương trình 37 tuần (học từ 14/8/2017);
- Nhanh chóng ổn định phân công chuyên môn, xếp thời khoá biểu hợp lý;
- Căn cứ nhiệm vụ được giao các tổ, nhóm chuyên môn, cá nhân thống nhất đề ra kế hoạch, xây dựng phân phối chương trình thực hiện, áp dụng trong năm học;
- Thực hiện đều đặn và chú trọng tính hiệu quả việc nâng cao và đổi mới PPDH, KTDH; dạy và học theo các chuyên đề; thao giảng, thể nghiệm; sử dụng đồ dùng khai thác hiệu quả các phòng học bộ môn;
- Duy trì tốt kỉ cư­ơng nề nếp dạy và học, thư­ờng xuyên phát động các đợt thi đua đăng  kí tuần, ngày, giờ học tốt;
- Động viên được việc duy trì bồi dưỡng HS khá giỏi theo yêu cầu, nguyện vọng của HS và cha mẹ HS (Văn, Toán, Anh, Lý, Hóa); chọn lọc và bồi dưỡng các đội tuyển Văn, Toán, Anh khối 6, 7; Văn, Toán, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD khối 8; Sinh, Sử, Địa, GDCD khối 9;
- Đảm bảo dạy đủ nội dung bộ tài liệu "giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội";
- Triển khai theo các hình thức tích hợp khi giảng dạy các bộ môn văn hóa (nhất là môn GDCD, ...); ngoại khóa; hoạt động ngoài giờ;...để GD bảo vệ môi trường, giáo dục ATGT, phòng chống tai nạn, thương tích cho HS, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm ...;
- Tham gia 2 GV dự thi GV dạy giỏi, 1 GV dự thi thiết kế bài giảng E-learning, 01 GV dự thi kỹ năng CNTT;
- 100% cán bộ, giáo viên biết thực hiện phần mềm soạn thảo văn bản (phục vụ làm đề kiểm tra) trên máy vi tính, sử dụng phần mềm nhập điểm;
- Đội ngũ GV tích cực sử dụng các phần mềm ứng dụng trong dạy học, truy cập dữ liệu, tham khảo học hỏi.... Số bài dạy (bình quân) có ứng dụng CNTT của GV vượt chỉ tiêu quy định;
- Phát huy phòng tin học, có nhiều máy tính nối mạng, có Wifi cho GV;
- Đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực HS; Chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại HS theo đúng văn bản hướng dẫn của Bộ (Thông tư 58), cuối kì I và cuối năm BGH duyệt điểm từng GV và xếp loại hai mặt GD từng lớp trước khi công bố với học sinh và cha mẹ HS;
- Duy trì và nâng cao hơn chất lượng thư viện đạt tiên tiến;
- Tăng cường chỉ đạo dự giờ thăm lớp, rút kinh nghiệm, tích cực học tập lẫn nhau, từng đợt đi sâu vào một chủ đề cụ thể theo từng môn khối;
- Hoàn thiện việc dạy, ôn tập và tổ chức thi nghề PT cho học sinh khối 9 (100% tham gia dự thi nghề Làm vườn và đạt loại Giỏi);
- Tham gia mọi hoạt động theo chỉ đạo của ngành và cấp trên như: Thi đấu TDTT của thầy và trò, công tác từ thiện, tổ chức các hoạt động tập thể thi văn nghệ, trung thu, Lễ hội đổi đồ- ẩm thực ... tạo không khí vui vẻ, mang lại nhiều ý nghĩa.
- BGH có kế hoạch chi tiết và thực hiện kiểm tra nội bộ theo tuần, tháng - chú trọng kế hoạch và đề cao hình thức kiểm tra đột xuất và chuyên đề.
- Tạo điều kiện, phối hợp với các tổ chức công đoàn, đoàn đội, ban thanh tra nhân dân, các bộ phận và các tổ CM để thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra trong trường.
5. Một số thuận lợi khác:
- Nhà trường nhận được sự quan tâm của lãnh đạo HU-HĐND-UBND huyện, phòng GD&ĐT và các phòng ban chức năng của huyện Quốc Oai đang được đầu tư cải tạo, nâng cấp khu phòng học, hiệu bộ, các khu vệ sinh GV, HS, sân vườn …;
- Nhà trường có truyền thống với vai trò là trung tâm chất lượng cao của bậc THCS của huyện.
- Phụ huynh học sinh quan tâm, tin tưởng và nhiệt tình ủng hộ nhà trường; Sĩ số học sinh đã đáp ứng được yêu cầu theo hướng chuẩn, học sinh có ý thức tốt, có năng lực.
- CSVC cơ bản đảm bảo, ổn định về cơ bản cho hoạt động học tập và giảng dạy.
- Đội ngũ giáo viên nhiệt tình giảng dạy, tâm huyết với nghề nghiệp và luôn có tinh thần học hỏi, đổi mới. Nhiều GV tham gia bồi dưỡng HSG của huyện.
II.KHÓ KHĂN:
- Học sinh còn nhiều em ở xa trường ảnh hưởng nhiều đến việc học tập.
- Phương án tuyển sinh đầu vào (xét tuyển) còn tồn tại những bất cập và hạn chế nên chưa tuyển được học sinh theo yêu cầu đúng đặc thù chuyên môn của nhà trường nhất là trong giai đoạn tới đây các tiêu chí xét tuyển ngày càng ít.
- Đội ngũ CBQL - GV tham gia nhiều hoạt động chuyên môn của ngành do vậy nhà trường gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí hoạt động giảng dạy và bồi dưỡng của nhà trường.
- Việc tuyển chọn đội ngũ giáo viên của nhà trường gặp nhiều khó khăn do cơ chế đặc thù dành cho nhà trường chưa có; Kết quả thi GVDG các cấp chưa cao.
- Một số mặt năm học 2017–2018 đạt thành tích chưa cao cần phấn đấu: số lượng giải cao thi HSG văn hoá cấp TP, thi HSG cấp Huyện một số môn cơ bản đánh mất vị thế, không có đề tài KHKT của HS, tuyển sinh vào lớp 10 THPT có HS không đỗ công lập và điểm bình quân giảm;
- Việc cụ thể hoá đề án chuyển đổi thành trường CLC chưa có nhiều chuyển biến.
- Về CSVC: Đang trong giai đoạn thi công cải tạo, nâng cấp toàn diện do đó, khu để xe, sân chơi, bãi tập và sinh hoạt tập thể bị hạn chế. Một số trang thiết bị (máy vi tính, máy chiếu) phục vụ giảng dạy và học tập thiếu, hỏng …
III.KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG NĂM HỌC 2017 - 2018
1. Xếp loại 2 mặt:
 

Khối

Sĩ số
Hạnh kiểm Học lực
Tốt Giỏi Khá TB
SL % SL % SL % SL %
6 120 120 100 82 68,3 37 30,8 1 0,9
7 123 123 100 85 69,1 38 30,9 0 0
8 121 121 100 75 62,0 44 36,4 2 1,6
9 135 135 100 101 74,8 32 23,7 2 1,5
Tổng 499 499 100 343 68,7 151 30,3 5 1
2. Thành tích khác:
2.1.Giáo viên: Kết quả các cuộc thi giáo viên:
+ 1 GV dự thi GVDG môn Ngữ văn – Đạt giải KK cấp Huyện. 
+ 1 GV dự thi GVDG môn GDCD – Đạt giải KK cấp Huyện.
+ 1 GV dự thi kỹ năng CNTT – Đạt giải nhất cấp huyện, giải nhì cấp TP.
+ 1 GV tham gia thi thiết kế bài giảng E-learning- Đạt giải nhì cấp huyện.
+ Tham gia thi TDTT: Đạt giải nhất đơn nam và giải nhất đơn nữ môn bóng bàn cấp Huyện.
2.2.Học sinh:
* Kết quả thi HSG các môn VH, KH và KT:
+ Cấp TP:
 
  Nhất Nhì Ba KK Tổng
Đạt được 0 3 4 15 22
+ Cấp Huyện:
 
  Nhất Nhì Ba KK CN HSG Tổng
Đạt được 16 58 57 42 20 193
* Kết quả các cuộc thi khác:
 
  • Thi TDTT: Đạt 01 giải ba cấp Huyện môn cầu lông.
  • Thi chỉ huy đội giỏi: Đạt 01 giải ba cấp TP.

* Tuyển sinh vào lớp 10:
- 98% trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập (01 đỗ chuyên Toán ĐHKHTN, 01 đỗ chuyên Toán ĐHSPHN, 02 đỗ chuyên Văn ĐHSPHN, 01 đỗ chuyên Anh Nguyễn Huệ, 01 đỗ chuyên Văn Sơn Tây, 02 đỗ THPT FPT).
- Tổng điểm trung bình 2 môn Toán + Văn: 14,0
2.3. Danh hiệu thi đua của cá nhân, Tập thể: Trong năm học 2017–2018:
* Cá nhân:
- 32 đ/c đạt LĐTT;
- 05 đ/c đạt CSTĐCS;
- Có 6 SKKN xếp loại cấp Huyện: 02 SKKN xếp loại A cấp Huyện (gửi dự thi TP); 03 SKKN xếp loại B cấp Huyện, 01 SKKN xếp loại C cấp Huyện.
* Tập thể Trường: TTLĐTT; TTLĐSX; Bằng khen của Bộ GD&ĐT.
2.4. Các mặt khác:
- Y tế học đường: Xếp loại tốt
- Công đoàn: Vững mạnh cấp Huyện
- Thư viện: Thư viện trường học tiên tiến cấp TP
- Liên đội: Vững mạnh cấp TP.
C.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019
I. CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ.
1. Nâng cao trách nhiệm, tăng cường kỉ cương CBQL, GV và nề nếp, chất lượng của học sinh; thực hiện tốt công tác đánh giá CBQL, GV, NV, NLĐ theo tháng, theo năm học.
2. Nâng cao chất lượng các kì kiểm tra đánh giá, các cuộc thi của GV và HS; chuẩn bị tốt điều kiện và các giải pháp cho thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2019-2020 theo hướng đổi mới.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
1. Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình giáo dục; phương pháp, kỹ thuật dạy học; hình thức kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của người học. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.
2. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý; bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và GV đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn. Tăng cường tự chủ của nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục; đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường học; nâng cao vai trò của GVCN, của các tổ chức Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý và phối hợp giáo dục toàn diện cho HS.
3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh đại trà, chú trọng việc bồi dưỡng học sinh mũi nhọn. Chuẩn bị tốt đổi mới tuyển sinh vào lớp 10; Tiếp tục triển khai, thực hiện dạy Tiếng Anh theo chương trình, SGK mới (toàn trường); Thực hiện giảng dạy đại trà tài liệu giáo dục an toàn giao thông cho HS lớp 6.
4. Đổi mới sinh hoạt tập thể chuyển dần sang hướng hoạt động ngoại khóa, dã ngoại, trải nghiệm thực tế. Đa dạng hóa các hình thức học tập, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.
5. Tiếp tục tham mưu với cấp trên để hoàn thiện đề án và từng bước thực hiện đề án xây dựng trường chất lượng cao, đầu tư về CSVC và xây dựng cơ chế đặc thù (bước đầu cơ chế tuyển sinh lớp 6).
6. Huy động các nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm trang -  thiết bị, sách tham khảo, đồ dùng phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập. Đẩy mạnh xây dựng, nâng cao chất lượng thư viện tiên tiến đã đạt được, bổ sung các điều kiện tiêu chuẩn xây dựng thư viện đạt danh hiệu thư viện trường học xuất sắc; Khai thác, sử dụng tối đa và có hiệu quả các đồ dùng, thiết bị phòng học bộ môn, thư viện hiện có; Rà soát các tiêu chuẩn, tiêu chí của trường đạt chuẩn Quốc gia để kịp thời tham mưu với các cấp bổ sung đảm bảo đủ tiêu chuẩn để công nhận lại trong năm 2018.
7. Phối hợp, góp phần nâng cao thực hiện về Phổ cập giáo dục và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS cho các xã trong huyện; tiếp tục tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề.
8. Tuyệt đối chấp hành các qui định về quản lý dạy thêm, học thêm; thu chi tài chính theo qui định.
III.MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU.  Xây dựng nhà trường thành:
“Ngôi trường kỷ cương, an toàn, thân thiện và chất lượng”
1.Số lượng: Duy trì sỹ số 100% với số lượng cụ thể:
 
Năm học Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 Tổng
Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS
2017- 2018 3 120 3 123 3 121 3 135 12 499
2018- 2019 3 104 3 123 3 124 3 120 12 471
2. Chỉ tiêu xếp loại 2 mặt học sinh
 

Khối

Sĩ số
Hạnh kiểm Học lực
Tốt Khá Giỏi Khá TB
SL % SL % SL % SL % SL %
6 104 104 100 0 0 71 68,4 33 31,6 0 0
7 123 122 99,2 1 0,8 85 69,1 37 30,1 1 0,8
8 124 123 99,2 1 0,8 85 68,5 38 30,7 1 0,8
9 120 118 98,3 2 1,7 85 70,8 33 27,5 2 1,7
Tổng 471 467 99,2 4 0,8 326 69,2 141 30,0 4 0,8
* Khối 6,7,8: Lên lớp 100%
* Khối 9:
    - Tốt nghiệp THCS: 100%.
    - Tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập: 100%. Xếp thứ nhất toàn huyện.

3. Chỉ tiêu học sinh giỏi.
3.1. HSG khối 9 cấp Thành phố:
 
Môn Toán Hóa Văn Anh Sinh Sử Địa GDCD IJSO Tổng
SL ĐT chính thức 4 5 5 6 6 3 2 2 1 8 42
SL HSG 3 4 3 4 3 2 2 2 1 5 29
Trong đó: 1 giải nhất; 3 giải nhì; 9 giải ba; 16 giải KK.
*Xếp thứ thi HSG các môn VH và KH cấp Thành phố : Nhất toàn Huyện
3.2. Học sinh giỏi Olympic các môn VH cấp Huyện:
3.2.1. Khối 8:
 
Môn Toán Văn Anh Hóa Sinh Sử Địa GDCD Tin Tổng
SL HSG 10 12 13 12 12 5 4 4 4 0 76
THỦ KHOA 1 1 1 1 1         0 5
ĐTMR 10 10 10 10 10 4 3 3 3 0 63
Xếp thứ 1 1 1 1 1 3 4 4 5 0 1
Trong đó: 5 giải nhất; 23 giải nhì; 25 giải ba; 23 giải KK. 
3.2.2. Khối 6,7:
 
Môn Toán  6 Văn 6 Anh 6 Toán 7 Văn 7 Anh 7 Tổng
SL HSG 12 12 14 12 10 14 74
THỦ KHOA 1 1 1 1 1 1 6
Xếp thứ 1 1 1 1 1 1 1
Trong đó: 6 giải nhất; 24 giải nhì; 22 giải ba; 22 giải KK.
*Xếp thứ thi HSG Olympic các môn VH cấp Huyện: Nhất toàn đoàn
3.3. Chỉ tiêu các cuộc thi khác:
Tham gia đầy đủ các cuộc thi do các cấp tổ chức.
 
STT Cuộc thi Giải cấp huyện Giải cấp TP
1 Giáo viên dạy giỏi 02  
2 GV TPT tiêu biểu cấp TP-Đề nghị TƯ Đoàn tặng Bằng khen    
3 Văn nghệ : Giai điệu tuổi hồng Nhì  
4 Thi TDTT    

4. Danh hiệu thi đua:
- Tập thể trường: TTLĐTT; TTLĐXS; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
- SKKN: 03 xếp loại A trường dự thi huyện.
- CSTĐCS: 04
- LĐTT: 32
- Liên đội: Trung ương Đoàn tặng Bằng khen.
- Công đoàn: Vững mạnh cấp Huyện.
5. Các chỉ tiêu khác:
- Thư viện: Thư viện tiên tiến.
- Y tế học đường: Tốt.
- TDTT: Tiến tiến xuất sắc cấp TP.
- Tham gia 100% 2 loại bảo hiểm.
- Hướng nghiệp- Dạy nghề: 100% HS lớp 9 tham gia học nghề làm vườn.
VI. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC GIẢI PHÁP.
1.Giáo dục truyền thống, đạo đức, nếp sống, ý thức bảo vệ môi trường:
1.1. Chỉ tiêu phấn đấu.
          - Học sinh có tư tưởng, lối sống lành mạnh, có ý thức vươn lên trong hoạt động và học tập; Nề nếp tự quản của học sinh tốt; Văn hoá ứng xử trong các mối quan hệ giữa học sinh với giáo viên, học sinh với học sinh, học sinh với người lớn tuổi, học sinh với gia đình, học sinh với xã hội văn minh, phù hợp lứa tuổi. 
          - Học sinh có phẩm chất đạo đức tốt; Đoàn kết; Không có tệ nạn xã hội trong nhà trường.
Chỉ tiêu xếp loại hạnh kiểm của học sinh năm học 2018 – 2019
 
Khối Sĩ số Hạnh kiểm
Tốt Khá
SL % SL %
6 104 104 100 0 0
7 123 122 99,2 1 0,8
8 124 123 99,2 1 0,8
9 120 118 98,3 2 1,7
Tổng 471 467 99,2 4 0,8
1.2. Giải  pháp  thực hiện.
Tăng cường quản lý nề nếp, kỷ cương, cảnh quan sư phạm trong nhà trường. Thực hiện sâu rộng cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”; “Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”
- Tổ chức tốt hoạt động "Tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm học mới để tạo môi trường học tập gần gũi, thân thiện cho HS, đặc biệt giúp HS lớp 6 làm quen với điều kiện học tập trong nhà trường;
- Thực hiện tốt việc giáo dục, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Lễ chào cờ Tổ quốc; hát Quốc ca đồng thời giáo dục tư tưởng truyền thống của nhà trường cho HS trong các giờ chào cờ đầu tuần với các nội dung phong phú;
- Tổ chức cho học sinh học tập và thực hiện, chấp hành nội quy của nhà trường, quy định của điều lệ trường THCS, thực hiện tốt nhiệm vụ của Đội viên theo Điều lệ Đội, nề nếp của Liên Đội đề ra.
- Tập huấn cho đội ngũ cờ đỏ, BCH chi đội trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động, nề nếp các chi đội; đội viên trực theo dõi việc đội mũ bảo hiểm của HS …
- Giao cho Tổng phụ trách Đội chỉ đạo Liên Đội xây dựng các biện pháp để:
+ Quản lí học sinh trong giờ học, hoạt động ngoài giờ.
+ Quản lí và sử dụng đồ dùng trong lớp, giữ gìn bảo vệ đồ dùng cá nhân và của công.
+ Theo dõi nếp đồng phục, khăn quàng của HS trong thời gian ở trường.
+ Quản lí học sinh không ăn quà giữa giờ.
+ Theo dõi nếp đội mũ BH khi ngồi trên xe máy, xe đạp điện.
+ Giáo dục tính đoàn kết, kỉ luật, trung thực của học sinh.
- GVCN thường xuyên kiểm tra nề nếp học sinh lớp chủ nhiệm trong 15 phút đầu giờ truy bài (Ít nhất 3 lần/ tuần), BGH trực tiếp giám sát việc thực hiện quy định đối với GVCN.
- Thường xuyên nắm chắc hoàn cảnh của từng học sinh, liên hệ và thông tin 2 chiều giữa gia đình và nhà trường bằng thông tin liên lạc điện thoại, thông qua GVCN lớp (GVCN thành lập các nhóm zalo của lớp cập nhật tình hình của lớp lên nhóm sau buổi sinh hoạt cuối tuần để PH nắm bắt tình hình của con em mình và của lớp để từ đó kịp thời có biện pháp điều chỉnh uốn nắn HS) hoặc họp hội nghị phụ huynh.
- Xây dựng kỷ cương, nề nếp tốt trong nhà trường tạo môi trường sư phạm lành mạnh.
- Phát động tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời” và tổ chức ngày đọc sách hiệu quả; triển khai chương trình “mắt sáng, học hay”.
- Thành tập tổ tư vấn tâm lý cho HS: Tư vấn toàn trường trong các giờ chào cờ, ngoại khóa; tư vấn trực tiếp cá nhân học sinh tại góc tư vấn tâm lý (Phòng Đoàn đội)
- Phối kết hợp với các đoàn thể, tạo điều kiện tốt cho tổ chức Đội hoạt động trong việc giáo dục học sinh.
- BGH chỉ đạo việc kiểm tra và quản lý chặt chẽ sĩ số của từng lớp trong giờ học chính khoá và ngoại khoá. Chú trọng việc liên lạc thông tin với gia đình trong trường hợp học sinh nghỉ học. Quản lý và cập nhật sĩ số học sinh lưu sổ theo dõi của nhà trường.
- Xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường quy định về chuẩn mực đạo đức và ứng xử CB, GV, NV khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và quan hệ với đồng nghiệp, với HS, với phụ huynh HS và quan hệ xã hội; quy tắc ứng xử văn hóa của HS được áp dụng trong thời gian học tập tại trường và ngoài xã hội. Triển khai thực hiện trong buổi họp HĐSP, chào cờ đầu năm học; lồng ghép vào nội quy đối với CB, GV, NV và nội quy của HS.
- Phối hợp với công an địa phương để tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trong trường học, ngăn chặn các tiêu cực xâm nhập học đường.
- Chú trọng xây dựng cảnh quan sư phạm, công tác vệ sinh trong nhà trường; nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp qua các hoạt động chăm sóc công trình măng non, hoạt động thiện nguyện, ý thức tự giác giữ gìn khu vệ sinh HS sạch, đảm bảo vệ sinh ... góp phần xây dựng môi trường "Sáng – Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Thân thiện ".
2. Giáo dục văn hoá:
2.1. Chỉ tiêu xếp loại học lực của học sinh năm học 2018 – 2019
 

Khối

Sĩ số
Học lực
Giỏi Khá TB
SL % SL % SL %
6 104 71 68,4 33 31,6 0 0
7 123 85 69,1 37 30,1 1 0,8
8 124 85 68,5 38 30,7 1 0,8
9 120 85 70,8 33 27,5 2 1,7
Tổng 471 326 69,2 141 30,0 4 0,8
* Khối 6,7,8: Lên lớp 100%
* Khối 9:
    - Tốt nghiệp THCS: 100%.
    - Tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập: 100%. Xếp thứ nhất toàn huyện.
2.2 . Giải pháp thực hiện.
- Về chương trình, kế hoạch dạy học: Hiệu trưởng chỉ đạo tổ nhóm chuyên môn căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của chương trình GDPT, khung thời gian biên chế năm học và điều kiện thực tế của nhà trường để xây dựng kế hoạch dạy học (Bộ phân phối chương trình) theo định hướng phát triển năng lực của các môn học, phê duyệt và chỉ đạo thực hiện thống nhất trong nhà trường; Tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức, liên hệ với thực tế; đủ số tiết, đảm bảo thời lượng cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, kiểm tra định kỳ; khuyến khích lựa chọn nội dung để xây dựng các bài học theo chủ đề; chú trọng tích hợp các nội dung giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giá trị sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật, ý thức bảo vệ môi trường, an toàn giao thông…; tinh giản tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới, điều chỉnh để tránh trùng lặp các nội dung, cập nhật các thông tin mới thay cho những thông tin lạc hậu…Môn Mỹ thuật khối 6, 7, 8, 9 thực hiện theo chương trình mới quán triệt đầy đủ đến GV giảng dạy, phụ huynh và HS chuẩn bị đầy đủ tài liệu, SGK cho GV và HS.
- Về việc xây dựng chỉ tiêu: Căn cứ vào kết quả đạt được của năm học trước và tình hình thực tế BGH xây dựng chỉ tiêu chung của nhà trường và giao chất lượng tới từng GV giảng dạy. Giáo viên bộ môn căn cứ vào chỉ tiêu chung của nhà trường và kết quả học tập năm trước để đăng kí chỉ tiêu phấn đấu môn lớp mình phụ trách với tổ chuyên môn; nâng cao thực hiện nếp soạn giảng và thực hiện nghiêm túc pháp quy chuyên môn; tổ chức dạy học phân hóa trên các đối tượng khác nhau; soạn giảng theo hướng tăng cường và phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của HS thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả trên lớp và ngoài lớp học;
- Đổi mới phương pháp dạy học: Lựa chọn và sử dụng hợp lý các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tăng cường rèn luyện kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức và nghiên cứu khoa học; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, phương pháp tự học, phát huy khả năng sáng tạo của HS; thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động dạy học; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý phù hợp với năng lực của học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường;
- Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh: Tập trung chỉ đạo việc ra đề kiểm tra định kì và cách thức kiểm tra theo hướng đổi mới.
+ Kiểm tra định kỳ, chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu xây dựng ma trận đề, biên soạn đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá HS; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực, sự tiến bộ của HS; thống nhất ra đề chung theo khối tất cả các môn, tổ chức kiểm tra cùng tiết (các môn Toán, Văn và các môn khác nếu có thể sắp xếp);
 + Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của HS ở từng học kỳ, từng khối lớp để xác định tỉ lệ các câu hỏi và bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng và tăng dần các câu hỏi, bài tập ở mức độ vận dụng thấp, vận dụng cao; Chỉ đạo xây dựng đề kiểm tra có chất lượng để bổ sung vào ngân hàng đề; Đặc biệt chú trọng tập huấn và tham gia thi ra đề TNKQ đối với kiểm tra đánh giá 7 môn (Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD) lớp 9 chuẩn bị đổi mới phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020;
+ Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả HS: Đánh giá qua các hoạt động trên lớp; qua hồ sơ học tập, vở học tập; thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. GV có thể sử dụng các hình thức đánh giá trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành;
+ Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, đánh giá cuối kỳ, đánh giá của GV với tự đánh giá, nhận xét góp ý lẫn nhau của HS, đánh giá của cha mẹ HS và của cộng đồng; khi đánh giá phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng tiến bộ của HS;
+ Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức tự luận với TNKQ, giữa lý thuyết và thực hành trong các bài kiểm tra. Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn. Đối với các môn KHXH cần tăng cường ra các câu hỏi mở gắn với thời sự, truyền thống quê hương, đất nước để HS được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội;
+ Nâng cao hiệu quả trong việc chấm - chữa - trả bài cho học sinh;
+ Đánh giá học sinh đúng quy chế theo Thông tư 58;
+ Phân công giáo viên chịu trách nhiệm về hình thức, chất lượng, bảo mật của đề kiểm tra định kì của các môn trong từng khối;
+ Bộ phận văn phòng chịu trách nhiệm hoàn toàn trong khâu in ấn, bảo mật đề kiểm tra và in ấn từ sổ điểm điện tử;
+ Các bài kiểm tra sau khi chấm, chữa, trả bài, vào điểm được lưu theo quy định.
- Đầu năm học chỉ đạo GVCN thực hiện chuyên đề kiểm tra chuẩn bị đồ dùng học sinh đầu năm học đảm bảo 100% học sinh có đủ SGK, sách bài tập, sách bổ trợ và đồ dùng học tập;
- Xây dựng nội quy và giám sát việc thực hiện nề nếp, ý thức học tập của học sinh;
- Giáo viên và học sinh tham gia làm và sử dụng đồ dùng dạy học tích cực;
- Tổ chức tốt các nhóm học tập của học sinh. Chú trọng việc nâng cao chất lượng học sinh cuối cấp;    
- Cải tiến phương pháp học tập cho học sinh, xây dựng cho học sinh phương pháp tự nghiên cứu độc lập, rèn kỹ năng tư duy sáng tạo cho học sinh;
- Chú trọng chất lượng, hình thức giao bài tập về nhà cho học sinh, tránh quá tải, đảm bảo được việc rèn kĩ năng, phát huy được tính sáng tạo và độc lập của học sinh, hạn chế cách ghi nhớ thuộc lòng;
- Hướng dẫn học sinh xây dựng phương pháp tự học ở nhà; tự học thông qua sách, tài liệu tham khảo của thư viện;
- Tuyên truyền vai trò, tác dụng việc đọc sách, phát huy tác dụng của tủ sách thư viện;
- Giáo viên thường xuyên kiểm tra vở ghi, vở bài tập và chất lượng, ý thức làm bài ở nhà của học sinh;
- Tổ chức học sinh đăng ký thi đua trong học tập  và tự rèn luyện;
- Tổ chức hình thức thi đua khen thưởng hàng tháng;
- Tổ chức các loại hình ngoại khoá, tham quan, thực hành;
- Phối hợp, tham gia (có chọn lựa) với Tổ chức “Chân trời mới” cho HS tiếp cận, giao lưu cùng người nước ngoài nhằm tăng khả năng phát âm, giao tiếp bằng tiếng anh;
- Chú trọng công tác bồi dưỡng HS hai đầu: Bên cạnh việc xây dựng các chỉ tiêu, giải pháp để nâng cao chất lượng đại trà cần rà soát đối tượng HS hơi yếu và có KH bồi dưỡng phụ đạo ở trên lớp và trong thời gian dạy thêm buổi chiều;
- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra học kì I, II chung cho toàn huyện với các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và một số môn do PGD lựa chọn; tổ chức coi, chấm nghiêm túc và rút kinh nghiệm giữa các trường; sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá HS để đánh giá, điều chỉnh hoạt động dạy học.
*Giải pháp nâng cao chất lượng học sinh giỏi:
- Phân công giáo viên phụ trách ngay từ đầu năm các đội tuyển HSG; Tổ chức tốt các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 các môn văn hóa, khoa học, thi khoa học kỹ thuật...; thi Olympic HSG cấp huyện môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh đối với HS khối 6, 7; các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Tin đối với HS khối 8; Thi giải Toán bằng tiếng Anh (HOMC) và các hội thi năng khiếu văn nghệ, Mỹ thuật, TDT …
- Các tổ CM thảo luận nội dung các chuyên đề cần thiết, để bồi dưỡng cho học sinh; thường xuyên rút kinh nghiệm điều chỉnh bổ sung. Giao chỉ tiêu chất lượng HSG ngay từ đầu năm cho GV phụ trách gắn với thi đua;
- Tăng cường bổ sung tài liệu, sách tham khảo, nâng cao, các bộ đề thi HSG, chuyên các bộ môn của các Tỉnh, TP ...
- Tổ chức, quản lý hiệu quả việc thường xuyên giao bài, giáo viên kiểm tra hướng dẫn, chọn lọc và tổ chức bồi dưỡng cho HS khá giỏi theo chuyên đề.
- Xây dựng quy chế khen thưởng động viên cả thầy và trò kịp thời.
3.Giáo dục thể chất, thẩm mỹ:
3.1 . Chỉ tiêu.
          - 100% học sinh có đủ sức khoẻ để hoạt động và học tập; thực hiện đồng phục các ngày trong tuần cả mùa hè và mùa đông.
- 100% tham gia 2 loại hình bảo hiểm : Bảo hiểm y tế và bảo hiểm toàn diện.
          - Môi trường sư phạm : “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Thân thiện”.
3.2 . Giải pháp:
          - Thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất theo quy định hiện hành về giáo dục thể chất và y tế trường học.
          - Giáo dục vệ sinh học đường qua các môn học và chuyên đề thanh niên, chuyên đề “Vệ sinh bạn gái”.
          - Tuyên truyền để học sinh nhận thức được tham gia bảo hiểm là nhân đạo, từ thiện.
          - Chú trọng đầu tư CSVC tạo điều kiện cho môi trường, cảnh quan sư phạm sạch, đẹp, gọn gàng. Khu vệ sinh HS đảm bảo sạch;
          - Chỉ đạo nhân viên Y tế phục vụ chăm sóc sức khoẻ cho học sinh và giáo viên, khám bệnh định kì cho học sinh.
          - Tổ chức và tham gia các hoạt động TDTT do ngành và huyện tổ chức.
          - Tổ chức tốt các hình thức trò chơi trí tuệ, trò chơi dân gian phong phú thông qua các đợt sinh hoạt tập thể.
4.Giáo dục lao động - Hướng nghiệp - Dạy nghề:
4.1. Chỉ tiêu: 100% số học sinh: Tham gia học nghề làm vườn; hoàn thành yêu cầu, nhiệm vụ lao động giản đơn, nghiêm túc trong lao động; hiểu biết về hướng nghiệp sau cấp THCS.
4.2 . Giải pháp:
- Tổ chức cho HS vệ sinh trường lớp, LĐ vệ  sinh cá nhân.
- Giáo dục học sinh yêu lao động.
- Giáo dục học sinh có thái độ, phương pháp đúng đắn trong việc học tập về kỹ thuật.
- Tổ chức tốt định hướng nghề và học nghề cho học sinh khối 9.
- Nâng cao chất lượng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.
5.Hoạt động ngoại khoá; Tự chọn và hoạt động ngoài giờ lên lớp:
5.1 . Chỉ tiêu:
      -100% học sinh tham gia học các chủ đề tự chọn, khối 6, 7 học môn tự chọn Tin học.
      -100% số học sinh tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khoá, ngoài giờ lên lớp .
      -100% số học sinh hưởng ứng các cuộc vận động do ngành giáo dục phối hợp với các ngành chức năng phát động .
5.2 . Giải pháp:
Trên cơ sở nội dung chủ đề, chủ điểm của HĐGDNGLL của Bộ GD&ĐT, nhà trường chủ động xây dựng nội dung, chương trình, các chủ đề hoạt động ngoại khóa về khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động vui chơi, giáo dục bảo vệ môi trường,… phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi HS, bám sát ngày lễ lớn trong năm, các chủ điểm hoạt động hàng tháng…
 - Hoạt động GDNGLL: Thực hiện đầy đủ các chủ đề theo quy định cho mỗi tháng, tổ chức hoạt động hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tích hợp vào HĐGDNGLL. Chú trọng phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng, xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường, kết hợp giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và xã hội.
- Hoạt động GDHN ở lớp 9: Dạy đủ thời lượng là 9 tiết/năm, một số nội dung GDHN tích hợp sang GDNGLL ở 2 chủ điểm sau đây: “Truyền thống nhà trường” - chủ điểm tháng 9; “Tiến bước lên Đoàn” - chủ điểm tháng 3.
- Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, ý thức của học sinh, giáo dục pháp luật, vệ sinh phòng chống dịch bệnh qua các giờ chào cờ đầu tuần.
          - Thực hiện tốt dạy học tự chọn theo văn bản hướng dẫn của các cấp về dạy học tự chọn cấp THCS.
          - Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể - tổ chức Đội xây dựng kế hoạch thực hiện tốt hoạt động ngoại khoá.
          - Chỉ đạo đội ngũ giáo viên tham khảo tài liệu và biên soạn có chất lượng các chuyên đề về hoạt động GDNGLL.
          - Thực hiện và tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, TDTT trong nhà trường.
          - Nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hình thức giờ sinh hoạt lớp. Chỉ đạo GVCN cố vấn chu đáo, cụ thể cho BCH Chi đội trong các giờ sinh hoạt để tạo hứng thú cho học sinh.
* Chuyển dần hoạt động GDNGLL và hoạt động ngoại khóa sang hướng hoạt động dã ngoại, trải nghiệm thực tế.
6.Xây dựng - Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ:
6.1. Số liệu :
          Tổng số CB - GV - NV: 34 ( Đảng viên : 22)
trong đó : Quản lý:  02
                 Giáo viên:  24 (HĐ Huyện: 01) - Chuẩn 100% - trên chuẩn 96%
                 Nhân viên:  08  (Hợp đồng theo NĐ 68: 04)
6.2. Xây dựng và sử dụng đội ngũ:
- Rà soát đội ngũ, tăng cường công tác tham mưu để bố trí sắp xếp đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, đồng bộ về cơ cấu GV, nhân viên; có biện pháp duy trì ổn định đội ngũ; quan tâm đến đội ngũ GV cốt cán, đội ngũ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của trường, của phòng GD&ĐT;
- Xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các cá nhân hợp lý đảm bảo đúng người, đúng việc, không chồng chéo để đạt hiệu quả cao nhất; quy chế làm việc sẽ được thông qua biểu quyết trước hội nghị viên chức, người lao động;
- Việc tính số tiết dạy thực hiện theo Thông tư 15/2017/TT-BGD&ĐT ngày 09/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với GV phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGD&ĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT. Hiệu trưởng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công việc đã giao cho các thành viên;
- Triển khai đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên hàng tháng, công khai minh chứng và kết quả đánh giá.
6.3. Bồi dưỡng tư tưởng chính trị, chính sách - pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ - quy định của ngành :
-Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.
- Xây dựng tập thể đoàn kết, thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện của nhà trường; gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
- Triển khai các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản quy định về chính sách - pháp luật của nhà nước một cách đầy đủ và kịp thời.
- Quán triệt và triển khai thực hiện đủ đúng các văn bản chỉ đạo về thực hiện biên chế, nhiệm vụ năm học của Bộ, UBND Thành phố, Sở , UBND Huyện và Phòng GD.
6.4. Bồi dưỡng đội ngũ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn:
          - Thực hiện tốt việc tập huấn về nội dung: Chuyên môn; Công tác tư vấn tâm lý cho học sinh; Giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật; BGH, tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và tổ chức các hoạt động của tổ chuyên môn.
          - Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên.
          - Họp chung, tổ, nhóm chuyên môn để quán triệt tinh thần, thảo luận việc điều chỉnh, sắp xếp xây dựng kế hoạch chương trình dạy học đặc biệt là kế hoạch dạy học theo hướng tích cực, dạy theo chủ đề theo tinh thần nâng cao tính chủ động của CBQL và GV nhà trường.
          - Nâng cao chất lượng hoạt động Tổ/nhóm chuyên môn:
+ Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng dẫn tại công văn số 10801/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014, đặc biệt chú ý sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá thông qua các tiêu chí phân tích theo hướng nghiên cứu bài học; thực hiện các chuyên đề, tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy ở các tổ chuyên môn;
+ Sắp xếp tối thiểu 2 buổi/tháng để các tổ sinh hoạt chuyên môn (buổi 1 các tổ/nhóm CM triển khai các công việc trong tháng theo KH của tổ và chỉ đạo của BGH; thảo luận, đóng góp, xây dựng bài dạy; buổi 2 dạy thể nghiệm, chuyên đề và rút kinh nghiệm), triển khai các hoạt động ngày chuyên môn trong tháng; mỗi tổ chuyên môn thực hiện ít nhất 02 chuyên đề có hiệu quả trong năm học.
- Bồi dưỡng thường xuyên về đổi mới kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng 4 mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao. Đặc biệt phân công GV phụ trách 7 bộ môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Anh khối 9 XD ma trận, bản đặc tả và bộ đề thi TNKQ cho thi TS vào 10, chuyên đề bồi dưỡng HSG, TS vào 10 của 2 môn Toán, Văn lớp 9.
-  Tham gia tích cực trao đổi thông tin trên trang Web trường học kết nối, mạnh dạn đưa hoạt động trải nghiệm tới học sinh.
- Tiếp tục dạy môn Tiếng Anh theo chương trình, SGK mới trên phạm vi toàn trường.
- Tích cực tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể để sẵn sàng tiếp cận cho đổi mới chương trình SGK tới đây.
- Phấn đấu và rèn luyện để đội ngũ giáo viên của nhà trường thực sự là những giáo viên có trình độ chuyên môn cao, có quyết tâm xây dựng “ thương hiệu” của nhà trường, khẳng định được vị thế và uy tín trong ngành và trong nhân dân, phát huy tốt tinh thần dân chủ và trí tuệ tập thể.   
          - Xây dựng tập thể hội đồng sư phạm đoàn kết, tập trung dân chủ, có năng lực chuyên môn và ý thức trách nhiệm cao
            + Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.
            + Giữ gìn phẩm chất, danh dự uy tín nhà giáo: gương mẫu trước học sinh, thương yêu tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của học sinh, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường.
          - Giáo viên gương mẫu trong mọi hoạt động của nhà trường nhất là hoạt động chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên theo Điều lệ trường THCS, có tinh thần tự học, nâng cao đạo đức nhà giáo, thực hiện tốt quy chế làm việc của nhà trường.
          - Tạo điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh, được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được  chăm  sóc, bảo vệ sức khoẻ theo các chế độ, chính sách qui định đối với nhà giáo .
          - Từng bước tham mưu với các cấp lãnh đạo để tuyển chọn đội ngũ giáo viên  đảm bảo tốt về mặt chất lượng và uy tín tạo sức hút học đường đối với học sinh và phụ huynh học sinh.
          - Tạo điều kiện và động viên đội ngũ theo học các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và chính trị.         
          - Thực hiện tốt việc đánh giá và phân loại đội ngũ thông qua việc kiểm tra chuyên đề, đột xuất, toàn diện, kết quả thao giảng, chất lượng tiết dự giờ thăm lớp và các tiêu chí khác.
6.5. Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm :
          - GVCN là đội ngũ giáo viên quan trọng trong việc quản lý học sinh, xây dựng kỷ cương nề nếp cho học sinh; tâm huyết với nghề nghiệp, có uy tín và khách quan công bằng đối với học sinh, nắm  chắc hoàn cảnh, điều kiện gia đình và đặc điểm tâm lý của từng học sinh trong lớp .
          - GVCN quản lý tốt học sinh cả trong và ngoài giờ lên lớp; Thông tin kịp thời đến với gia đình.
          - GVCN cần nắm vững chủ trương, kế hoạch của nhà trường để giải đáp thắc mắc, là cầu nối thông tin đến với phụ huynh .
          - GVCN phải xây dựng được đội ngũ cán bộ lớp hoạt động thực sự có hiệu  quả.
- GVCN phối hợp tốt với TPT Đội trong tổ chức các hoạt động công tác Đội.
          - GVCN tham mưu tốt cho BGH về các thông tin, dữ liệu về hồ sơ học sinh.
7.Đổi mới công tác quản lý:
7.1. Quản lý chung :
          - Phân công nhiệm vụ trong BGH rõ ràng tạo bộ máy quản lý hoạt động thực sự hiệu quả
         + Hiệu trưởng : Phụ trách chung, tổ chủ nhiệm, tổ văn phòng, tổ Toán Lí, công tác tổ chức, tài chính - tài sản và CSVC.
         + Phó hiệu trưởng : Giúp hiệu trưởng phụ trách chuyên môn dạy và học, hoạt động đoàn thể XH, lao động và hướng nghiệp dạy nghề, tổ Văn Sử, tổ Sinh - Hóa - Địa.
          - Triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể của từng tháng và cả năm học .
          - Phối hợp với tổ chức Công đoàn, chỉ đạo Đội thiếu niên hoạt động có hiệu quả, duyệt kế hoạch và giám sát thực hiện kế hoạch của các tổ CM, VP, các đoàn thể, bộ phận trong nhà trường .
-Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện đúng đắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, phù hợp với sự phát triển của xu thế xã hội hiện nay.
          - Sử dụng đội ngũ đúng người, đúng việc để phát huy hết khả năng và vai trò của đội ngũ trong các mặt hoạt động của nhà trường.
          - Xây dựng kế hoạch từng tuần, từng tháng, từng đợt thi đua, từng học kỳ chi tiết, khả thi đồng thời nghiêm túc đánh giá hiệu quả trong công việc thực hiện kế hoạch đó.  
          - Thường xuyên động viên đội ngũ, lắng nghe ý kiến của giáo viên để nâng cao năng lực quản lý .
          - Tham mưu để từng bước thực hiện đề án xây dựng trường công lập chất lượng cao theo sự chỉ đạo của Huyện Ủy và UBND Huyện.
7.2. Quản lý công tác kiểm tra nội bộ :
          - Triển khai, thông báo các công văn, chỉ thị của ngành về qui chế chuyên môn, chương trình, biên chế, nhiệm vụ năm học.
          - Thực hiện đổi mới quản lý giáo dục phổ thông, tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình GDPT theo hướng tinh giản đã quy định. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện biên chế năm học, kiểm tra đột xuất các hoạt động chuyên môn, kiểm tra chuyên đề. Có kế hoạch và thực hiện thường xuyên việc kiểm tra giáo viên.
- Trường xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, tổ chức kiểm tra toàn diện tối thiểu 1/3 số giáo viên (8 GV), tăng cường các loại hình kiểm tra, đặc biệt là việc thực hiện quy chế chuyên môn.
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để kiểm tra các hoạt động của lớp, của giáo viên.
          - Chỉ đạo các tổ chuyên môn kiểm tra việc thực hiện chương trình của tổ viên.
          - Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện pháp quy, tiến độ cho điểm, đánh giá, xếp loại học sinh của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm chặt chẽ.
          - Thường xuyên kiểm tra nề nếp thực hiện pháp qui chuyên môn.
- Tăng cường kiểm tra vệ sinh trường lớp. Đặc biệt các khu vệ sinh GV, HS;
          - Tạo điều kiện để phát huy tốt vai trò của ban thanh tra nhân dân thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường.
7.3.Thực hiện pháp quy chuyên môn :
          - Thực hiện đúng chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học, nhiệm vụ, kế hoạch thời gian năm học do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Sở  GD&ĐT Hà Nội ban hành.
          - Xây dựng quy chế sử dụng sổ điểm điện tử của trường chi tiết, rõ trách nhiệm.
          - Hệ thống hồ sơ giáo viên đầy đủ theo Điều lệ trường THCS, chất lượng tốt.
          - Xây dựng tốt kế hoạch cá nhân, kế hoạch tổ chuyên môn; đăng kí chỉ tiêu đầu năm học.          
- Tổ chức kiểm tra, xét duyệt, qun lý cht ch vic s dng giáo án in và giáo án cũ, GV không được s dng giáo án in, giáo án cũ khi chưa đủ điu kin.
- Thực hiện việc nghiêm túc việc lưu trữ hồ sơ khi kiểm tra, đặc biệt quản lý chặt chẽ sổ ghi đầu bài chính khóa, dạy bù, dạy thêm, HĐGDNGLL, hướng nghiệp, GD nếp sống văn minh thanh lịch, an toàn giao thông, sổ quản lý thiết bị ...;
- Tổ chức tốt việc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi các cấp môn Hóa, Địa, Thể dục theo hướng dẫn đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh, sử dụng CNTT trong giảng dạy và công tác khác.
- Tiếp tục bồi dưỡng tin học cho đội ngũ giáo viên nhằm đưa công nghệ thông tin áp dụng vào trường học, sử dụng hiệu quả CNTT.
- Hiu trưởng, Phó hiu trưởng đảm bo d ít nht 1 tiết dy/giáo viên; thc hin đúng quy định v định mc dy: Hiu trưởng dy đủ 2 tiết/tun; Phó hiu trưởng dy đủ 4 tiết/tun;
- Hiu trưởng, phó hiu trưởng, nhân viên thc hin nghiêm túc quy chế làm vic 40 gi/tun để qun lý và ch đạo sâu sát vic dy và hc;
- Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn đảm bảo dự giờ GV trong tổ ít nhất 04 tiết/1GV/năm; mỗi GV thực hiện ít nhất 04 tiết hội giảng, thao giảng, dạy thể nghiệm và dự giờ đồng nghiệp tối thiểu 18 tiết/năm trong hoặc ngoài nhà trường. Ghi hình các thiết dạy thể nghiệm, thao giảng, chuyên đề…nếu có thể.
7.4. Quản lí hồ sơ, sổ sách:
          - Quản lí hồ sơ bằng hệ thống phần mềm máy tính: quản lí nhân sự, chuyên môn, quản lí học sinh, điểm của học sinh từng lớp.
          - Quản lí hệ thống văn bản, công văn đi đến qua sổ lưu trữ công văn.
          - Quản lí, lưu trữ hồ sơ sổ sách chu đáo.
          - Quản lí tốt việc sử dụng đồ dùng dạy học thông qua hệ thống sổ sách, danh mục thiết bị.
          - Quản lí tốt sổ đăng bộ, hồ sơ thi đua khen thưởng - kỉ luật, sổ vàng truyền thống, hồ sơ kiểm tra giáo viên.
          - Phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên của tổ văn phòng về quản lý hồ sơ.
7.5.Quản lí học thêm, dạy thêm:
          - Tăng cường quản lí việc dạy thêm- học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quy định DTHT trên địa bàn thành phố Hà Nội và các công văn chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.
          - Thường xuyên kiểm tra, dự giờ đột xuất dạy thêm để nắm bắt nội dung, chương trình dạy thêm.
          - Quản lí tốt học sinh, chương trình dạy thêm.
          + Có biện pháp chặt chẽ quản lí học sinh trong các buổi dạy thêm, thực hiện chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi.
          + Thống nhất chương trình, nội dung bồi dưỡng trong từng khối để đảm bảo tính hệ thống.
- Giáo án dạy thêm viết tay mới, nếu sử dụng giáo án cũ phải được BGH đồng ý, phê duyệt và có bổ sung, điều chỉnh thường xuyên cho phù hợp với đối tượng HS.
          - Quán triệt, tổ chức cho giáo viên ký cam kết thực hiện dạy thêm ngoài nhà trường theo đúng quy định. Theo dõi, thu thập thông tin, nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời nếu có giáo viên liên quan.
7.6. Quản lí tài chính, tài sản:
- Việc thu chi trong nhà trường thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn của các cấp về công tác thu chi trong năm học 2018-2019.
- Công tác thu chi trong nhà trường được thông qua BGH, Hội đồng trường, Ban đại diện CMHS của trường và toàn thể HĐSP.
- Quy chế chi tiêu nội bộ sẽ được thông qua Hội nghị Viên chức đầu năm học.
          - Có đầy đủ hệ thống hồ sơ sổ sách kế toán.
          - Thực hiện thu chi theo luật ngân sách và chế độ kế toán hiện hành.
          - Có đầy đủ hệ thống hồ sơ sách về danh mục tài sản cố định trong nhà trường.
          - Đảm bảo việc kiểm tra, kê biên tài sản nhà trường ít nhất 1 lần /1năm.
          - Đảm bảo ngân sách, đời sống cho đội ngũ quản lí, CB, GV, NV.
          - Quản lí tốt các loại quỹ trong nhà trường.
          - Thực hiện đúng hướng dẫn của cấp trên về thực hiện các khoản thu.
7.7. Chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng:
          - Xây dựng kế hoạch các phong trào thi đua trong nhà trường.
          - Có phát động và sơ, tổng kết các phong trào thi đua.
          - Nắm chắc hoàn cảnh của giáo viên, học sinh để động viên kịp thời trong phong trào thi đua.
          - Kết hợp với hội cha mẹ học sinh toàn trường nhằm khen thưởng kịp thời giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc.
          - Chỉ đạo Liên Đội tổ chức tốt và khen thưởng học sinh có thành tích trong các đợt thi đua về điểm số hàng tháng, các kì thi trong học tập và các kỳ thi khác trong các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp và hoạt động tập thể.
          - Kết hợp với Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện sâu rộng, hiệu quả các cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm""Nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch"
          - Động viên đội ngũ giáo viên tham gia viết SKKN có hiệu quả cao.
          - Trong công tác thi đua của giáo viên gắn liền với việc đánh giá phân loại đội ngũ hàng tháng; đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn GV; việc thực hiện các nhiệm vụ năm học và việc xét nâng lương thường xuyên, tăng lương sớm cho đội ngũ CB, GV, NV nhằm hoàn thiện, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên để đáp ứng được với yêu cầu của dạng hình mới.  
          - Công tác thi đua gắn với chỉ tiêu trong hướng dẫn nhiệm vụ năm học .
          - Động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên đăng ký các danh hiệu thi đua và tham gia thi giáo viên dạy giỏi các cấp.
          - Xây dựng quy chế khen thưởng trong quy chế làm việc của nhà trường hợp lí, đảm bảo động viên kịp thời cho các CB, GV, NV và học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học.
7.8. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các kỳ thi, kiểm tra :
          - Chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, học kì của học sinh và các lần kiểm tra - khảo sát của Phòng và Sở GD.
          - Động viên giáo viên tham dự kì thi GV dạy giỏi các môn Hóa, Địa, Thể dục cấp trường, cấp huyện, cấp Thành phố đạt kết quả cao.
          - Bồi dưỡng học sinh giỏi thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện, cấp Thành phố đạt kết quả tốt.
          - Thực hiện tốt kỳ thi nghề phổ thông.
8.Xây dựng CSVC:
          - Bố trí đầy đủ bàn ghế, thiết bị trong các phòng học, phòng bộ môn.
          - Tận dụng tối đa, hiệu quả điều kiện CSVC hiện có cho mọi hoạt động.
          - Mua sắm bổ sung trang thiết bị đồ dùng dạy học đủ cho dạy và học.
          - Cải tạo hệ thống điện trong các phòng học.
          - Quản lý và sử dụng tốt thiết bị dạy học, các phòng học bộ môn.
           -  Phát huy tốt CSVC của trường đạt chuẩn quốc gia, thư viện tiên tiến.
                      - Giáo dục học sinh trong việc sử dụng, bảo vệ cơ sở vật chất.
9.Công tác khác:
9.1.Phổ cập giáo dục, xây dựng trường chuẩn QG, kiểm định chất lượng..
Phối kết hợp với các trường THCS trong toàn huyện làm tốt công tác phổ cập giáo dục THCS.
Rà soát, đối chiếu với các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia, kịp thời tham mưu với các cấp bổ sung CSVC, trang thiết bị và các tiêu chuẩn để được công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia trong năm 2018.
Liên tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, thực chất các yêu cầu nhiệm vụ cho việc kiểm định chất lượng GD; Cuối năm học có tự đánh giá theo yêu cầu, lưu trữ và sắp xếp hồ sơ đầy đủ, khoa học.
9.2. Xã hội hoá giáo dục
          - Phối kết hợp với các ban ngành trong huyện nhằm giáo dục học sinh toàn diện
          - Phối kết hợp chặt chẽ với các địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập.
          - Phát huy vai trò của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc tổ chức cho học sinh tự rèn luyện; Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng để thực hiện tốt công tác giáo dục học sinh.
- Tham mưu với các cấp, các ngành để cải thiện xây dựng CSVC nhằm từng bước đáp ứng với yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục.
          - Phối kết hợp với gia đình xác định rõ vị trí quan trọng của môi trường gia đình trong việc giáo dục con cái.
          - Vận động gia đình đầu tư về CSVC, chăm sóc về tinh thần, sức khoẻ cho HS.
          - Thường xuyên phối hợp với hội cha mẹ học sinh trong việc thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
          - Huy động mọi lực lượng của cộng đồng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh.
          - Tiếp tc thc hin v Quy chế thc hin công khai đối vi các cơ s giáo dc ca h thng giáo dc quc dân theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT, theo đó nhà trường thc hin 3 công khai để người hc và xã hi giám sát, đánh giá:
    + Công khai  cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế;
    + Công khai các điu kin đảm bảo chất lượng giáo dục;
    + Công khai thu, chi tài chính.
- Thực hiện tốt dân chủ hoá trong trường học theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.
   + Dân chủ trong  học sinh.
   + Dân chủ trong hội đồng sư phạm.
   + Dân chủ giữa nhà trường và hội cha mẹ học sinh.
          - Thực hiện tốt quy chế làm việc của giáo viên, luật lao động.
9.3. Công tác truyền thông:
Tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ HS các chính sách của GD, đặc biệt là phương án tuyển sinh vào lớp 6 của nhà trường và lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020 thông qua buổi họp hội đồng, các giờ chào cờ, họp CMHS và thông qua Website của nhà trường.
9.4. Thông tin, báo cáo:
- Báo cáo PGD các trường hợp HS chuyển trường;
- Trong trường mọi thông tin báo cáo phải kịp thời, đầy đủ, chính xác; theo quy trình thông suốt từ GV, NV Þ tổ trưởng Þ BGH.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi công việc.
- Tổ văn phòng và BGH đảm bảo lưu trữ thông tin, báo cáo đủ, đúng, kịp thời với PGD và các cơ quan liên quan.
- Chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo định kỳ vào 25 hàng tháng qua email, các báo cáo khác đều gửi bằng văn bản và qua email thcs-qo@hanoiedu.vn về phòng GD&ĐT;
- Cập nhật thông tin và điểm kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ trên phần mềm eSAMS chậm nhất sau 5 ngày có kết quả.
D. KẾ HOẠCH THEO THÁNG TRONG NĂM HỌC 2018-2019
* Tháng 8/2018
- Tựu trường 08/8/2018. Tập trung HS tổ chức hoạt động hè: Sinh hoạt tập thể tập huấn công tác Đội;
- Tập trung Giáo viên; 
- Bồi dưỡng lí luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL và giáo viên.
- Xây dựng dự thảo kế hoạch nhiệm vụ, các quy chế hoạt động của nhà trường, các tổ, chủ nhiệm, các đoàn thể, bộ phận, cá nhân … năm học  2018-2019.
- Sửa chữa cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới.
- Chuẩn bị tích cực cho khai giảng năm học mới.
- Phân công chuyên môn, rà soát điều kiện cho việc sử dụng giáo án in, cũ của giáo viên. Phát động HS thi KHKT của học sinh.
- Hoàn thiện hệ thống hồ sơ, sổ sách.
- Bắt đầu học kỳ I từ 15/8 /2018.
- Họp CMHS đầu năm;
- ĐH các chi đội.
- Hoàn thiện, nộp PGD KH dạy học và hồ sơ dạy thêm, học thêm.
- Ổn định công tác tổ chức, nâng cao ý thức chuyên môn, nề nếp chuyên môn.
- Thực hiện đúng phân phối chương trình, quy định của ngành và nội quy của nhà trường.
Trọng tâm:
Chuẩn bị điều kiện CSVC; XD các KH và quy chế hoạt động của nhà trường, các tổ, các đoàn thể, bộ phận, các cá nhân; thực hiện dạy và học từ 15/8/2018 và chuẩn bị khai giảng năm học 2018-2019.
* Tháng 9/2018
- Khai giảng năm học 2018-2019: Ngày 05/09/2018.
- Hoàn thành xây dựng kế hoạch nhà trường và các quy chế hoạt động. Duyệt kế hoạch của tổ chuyên môn, chủ nhiệm, các đoàn thể, bộ phận.
- Triển khai các cuộc vận động và tổ chức ký cam kết của CB, GV, NV và HS trong toàn trường về phòng chống ma túy, tội phạm, phòng chống dịch bệnh, thực hiện an toàn giao thông….
- Dạy chuyên đề, tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho học sinh.
- Phát động thi đua đến 20-11.
- Kiểm tra thực hiện nề nếp của giáo viên và học sinh.
- Kiện toàn tổ chức Liên đội.
- Giao chỉ tiêu chất lượng cho giáo viên trên cơ sở chất lượng năm trước.
- Tham dự các lớp bồi dưỡng CM do PGD tổ chức.
- Hoàn thiện các báo cáo đầu năm, nộp cấp trên.
- Bồi dưỡng HSG lớp 9 các môn: Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh.
- Dạy thêm các khối lớp theo kế hoạch và quy định hiện hành.
- Thao giảng, dạy thể nghiệm, chuyên đề.
- Lập KH thi GVDG cấp trường môn Hóa, Địa, Thể dục.
- Chuẩn bị và tổ chức Hội nghị Viên chức năm học 2018-2019.
Trọng tâm: 
+ Hoàn thành KH các loại. Xây dựng nề nếp hoạt động của giáo viên và học sinh.
                    + Kiện toàn tổ chức Đội.
+ Tổ chức Hội nghị Viên chức năm học 2018-2019.
* Tháng 10/2018
- Thi giáo viên dạy giỏi môn Hóa, Địa, Thể dục cấp trường;
- Bồi dưỡng đội tuyển HSG lớp 9; XD kế hoạch bồi dưỡng HSG khối 6,7,8.
- Tổ chức chuyên đề các bộ môn về chuẩn  KT - KN, đổi mới KTĐG.
- Dạy thêm các khối lớp theo kế hoạch và quy định hiện hành.
- Kiểm tra nề nếp pháp qui chuyên môn.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho HS.
- Hoàn thiện danh sách đăng kí thi đua, nộp đăng ký thi đua cho cấp trên.
- Thăm lớp dự giờ kiểm tra toàn diện 2 Giáo viên.
- Thao giảng, dạy thể nghiệm, chuyên đề.
- Nộp báo cáo kết quả dạy nghề, thi nghề.
- Hoạt động tập thể: Trải nghiệm thực tế khối 7
Trọng tâm :
+ Chỉ đạo thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, thao giảng.
+ Bồi dưỡng ĐT HSG các cấp.
+ Hoạt động tập thể: Trải nghiệm thực tế khối 7.
* Tháng 11/2018:
-  Dự thi GVDG môn Hóa, Địa, Thể dục cấp huyện;
- Tổ chức thao giảng, hội giảng;
- Thi ra đề thi TNKQ Tuyển sinh vào 10.
- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.
- Sơ kết thi đua đợt 1, phát động thi đua đợt 2.
- Tổ chức hoạt động kỷ niệm 20 -11
- Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện và cấp trường.
- Chuẩn bị cho kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học của PGD.
- Dạy thêm các khối lớp theo kế hoạch và quy định hiện hành.
- Thao giảng, dạy thể nghiệm, chuyên đề.
- Hoạt động tập thể: Trải nghiệm thực tế khối 8.


Trọng tâm
+ Phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11.
+ Bồi dưỡng GV dự thi GVDG cấp huyện.
+ Thi ra đề Tuyển sinh vào 10.
+ Hoạt động tập thể: Trải nghiệm thực tế khối 8.
* Tháng 12/2018:
- Thực hiện thi đua chào mừng ngày 22/12.
- Kiểm tra nề nếp Giáo viên và học sinh.
- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên.
- Hoàn thành, nộp PGD dữ liệu thi nghề.
- Tập trung ôn tập kiến thức kì I, kiểm tra học kì I.
- Thẩm định tiết dạy đối với GV đăng ký CSTĐ cơ sở.
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi Thành phố.
- Tổ chức các chuyên đề.
- Tập trung chỉ đạo việc thực hiện chương trình HKI, kiểm tra và đánh giá học sinh đúng quy chế và đúng tiến độ.
- Sơ kết kỳ I - Kết thúc chương trình học kỳ I ngày 22/12/2018
-  Thi nghề phổ thông: Từ 26/12/2018 đến hết 30/12/2018
- Họp CMHS sau HK1.
- Bắt đầu học kỳ II ngày 24/12/2018.
- Khảo sát học sinh lớp 9 theo đề thi Tổ hợp lần 1.
- Nghỉ học kỳ I: 29/12/2018.
- Hoạt động tập thể: Trải nghiệm thực tế khối 9.
Trọng tâm:   
+ Bồi dưỡng học sinh giỏi thi cấp Thành phố.
+ Ôn tập, KT, sơ kết học kì I.
+ Thi nghề PT.
+ Hoạt động tập thể: Trải nghiệm thực tế khối 9.
* Tháng 1/2019:
- Thành lập và bồi dưỡng các ĐT HSG các khối 6, 7, 8.
- Rà soát, đánh giá học sinh các lớp học thêm.
- Phát động thi đua tới 26-3.
- Hoạt động ngoại khoá theo chủ điểm.
- Tham dự thẩm định GV đăng ký CSTĐ cơ sở.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Thành phố.
- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên.
Trọng tâm:   Ổn định nề nếp kì II, ôn luyện HSG, kiểm tra giáo viên.
* Tháng 2/2019:
- Tập trung chỉ đạo việc thực hiện chương trình HKII.
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG Khối 6,7,8.
- Tiếp tục kiểm tra nề nếp Giáo viên.
- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên.
- Nghỉ tết Nguyên Đán.
- Tiếp tục kiểm tra chuyên đề giáo viên.
- Tham dự thi Giáo viên dạy giỏi  cấp thành phố (nếu có).
- Bồi dưỡng HSG dự thi cấp TP;
- Thi chọn học sinh giỏi IJSO cấp huyện.
- Thao giảng, dạy thể nghiệm, chuyên đề.
- Hoạt động tập thể: Trải nghiệm thực tế khối 6.
Trọng tâm:  
+ Bồi dưỡng học sinh thi đội tuyển cấp huyện, TP.
+ Hoạt động tập thể: Trải nghiệm thực tế khối 6.
* Tháng 3/2019:
- Tổ chức hoạt động kỷ niệm 8-3, 26-3, hoạt động tháng Thanh niên.
- Tiến hành bồi dưỡng giai đoạn nước rút các đội tuyển HSG các đội dự thi Olympic HSG khối 6,7,8; Tham gia dự thi cấp huyện.
- Kiểm tra Giáo viên, công tác thư viện.
- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên.
- Đăng ký bổ sung ( nếu có) và viết SKKN.
- Thi học sinh giỏi các môn văn hóa, IJSO ( lớp 9) cấp TP.
- Thao giảng, dạy thể nghiệm, chuyên đề.
Trọng tâm:   
+ Hoạt động thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn.
+ Bồi dưỡng các đội tuyển, dự thi học sinh giỏi cấp huyện; cấp TP.
 * Tháng 4/2019:
- Rà soát việc thực hiện chương trình học kì II đúng tiến độ.
- Thanh kiểm tra các chế độ thu chi.
- Viết  và hoàn thành SKKN.
- Kiểm tra học kỳ II.
- XD KH xét TN THCS và KH ôn thi vào 10 THPT năm học 2019-2020.
- Hoạt động tập thể: Tham quan học tập, dã ngoại.
Trọng tâm: 
+ Thực hiện đúng tiến độ chương trình, tiến độ điểm học kì II.
+ XD KH xét TN THCS và KH ôn thi vào 10 THPT năm học 2019-2020.
* Tháng 5/2019:
- Hoàn thành chương trình năm học: 17/5/2019; Kết thúc năm học 24/5/2019.
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh lớp 9 ôn thi vào 10, hoàn thiện hồ sơ xét Tốt nghiệp.
- Duyệt Sáng kiến kinh nghiệm, nộp PGD.
- Tổng kết xếp loại học sinh, hoàn thành nhập điểm và xếp loại theo phần mềm  quản lý HS (Khối 9 trước 05/5/2019; các khối khác trước 12/5/2019).
- Xét tốt nghiệp THCS, rà soát dữ liệu và hồ sơ tuyển sinh 10.
- Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn GV và đánh giá xếp loại cán bộ công chức.
- Tổng kết thi đua, phát thưởng cho học sinh tiêu biểu cuối năm.
- Thu, xét SKKN, xét và hoàn thiện hồ sơ thi đua.
- Họp CMHS cuối năm học.
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2019 – 2020.
Trọng tâm:  
+ Sơ kết thi đua và duyệt SKKN.
+ Tổng kết đánh giá học sinh và Ôn thi vào 10.    
+ Xét Tốt nghiệp THCS.
* Tháng 6/2019:
- Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh 10.
- Hoàn thiện công tác điều tra tuyển sinh lớp 6 năm học 2019 – 2020.
- Giải quyết nghỉ phép năm học.
- Triển khai kế hoạch hoạt động hè năm 2019.

* Tháng 7/2019:
- Tuyển sinh chính thức lớp 6 năm học 2019 – 2020.
- Tổ chức hoạt động hè theo kế hoạch.
- Chuẩn bị CSVC cho năm học 2019 – 2020.

HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Doãn TiếnPHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CỦA PHÒNG GD&ĐT QUỐC OAI
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 139 | lượt tải:49
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
H1
H2
H3
H4
H5
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây